Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Đỗ Văn Quyết ở thôn Nghè Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Đỗ Văn Quyết ở thôn Nghè Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

Ngày 08/5/2019 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Đỗ Văn Quyết thôn Nghè Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm với nội dung: Khiếu nại về việc bồi thường hỗ trợ khi gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án “ Mô hình trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả có giá trị theo hướng phát triển kinh tế vườn" tại xã Liêm Sơn...

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 13/05/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 169/TTr  hướng dẫn ông Đỗ Văn Quyết  như sau: Nội dung ông khiếu nại nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông gửi đơn đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để được kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.​