Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Hoàng Trạch Việt (do ông Hoàng Trạch Vình và bà Lê Thị Quân ủy quyền) ở Đội 8, xã Tràng An, huyện B...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Hoàng Trạch Việt (do ông Hoàng Trạch Vình và bà Lê Thị Quân ủy quyền) ở Đội 8, xã Tràng An, huyện Bình Lục

Ngày 28/01/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Hoàng Trạch Việt (do ông  Hoàng Trạch Vình và bà Lê Thị Quân ủy quyền) ở Đội 8, xã Tràng An, huyện Bình Lục với nội dung: Đề nghị xem xét việc khi thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 13/06/2016 của UBND huyện Bình Lục về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Hồng trú tại đội 3, xã Tràng An, huyện Bình Lục. Ngày 07/8/2017, UBND huyện Bình Lục đã  ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE227461 đã cấp cho gia đình ông, gia đình ông  không nhất trí và có đơn đề nghị.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 11/03/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 74/TTr hướng dẫn ông Hoàng Trạch Việt gửi đơn đến UBND huyện Bình Lục để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.​