Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Anh Dũng ở thôn Đông Ngoại, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Anh Dũng ở thôn Đông Ngoại, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

Ngày 25/03/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Anh Dũng, địa chỉ: Thôn Đông Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam với nội dung: phản ánh việc gia đình ông và một số hộ dân ở thôn Đông Ngoại đã nộp tiền lắp đặt đồng hồ nước sạch với số tiền là 2.200.000/hộ từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được lắp đặt và cấp nước để sử dụng … 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 12/04/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công 132/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân ./.​