Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Diễm ở đội 1, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Diễm ở đội 1, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục

Ngày 18/10/2019  Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông với nội dung: đề nghị xem xét liên quan đến công tác thi hành án đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông với gia đình ông Đễ...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, nội dung đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Ngày 18/11/2019, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số  422 /TTr hướng dẫn ông gửi đơn đến Cục thi hành án tỉnh Hà Nam để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./​