Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Quyền ở xóm Tân Hương, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Quyền ở xóm Tân Hương, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

Ngày 05/06/2019 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Quyền ở xóm Tân Hương, xã Thanh Phong,  huyện Thanh Liêm với nội dung: Khiếu nại về việc gia đình đã 2 lần nộp tiền để hợp pháp hóa quyền sử dụng đất ở: Lần 01 nộp 500.000đ để hợp pháp hóa 120m2 (mang tên bố ông là ông Nguyễn Văn Tới), lần 02 nộp 24.000.000đ để hợp pháp hóa diện tích 108m2. Tuy nhiên đến khi cấp Giấy CNQSD đất thì gia đình ông chỉ được công nhận là 120m2 là đất ở, diện tích còn lại 108m2 chỉ được công nhận là đất vườn...

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 12/06/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 221/TTr hướng dẫn ông  Nguyễn Văn Quyền như sau: Nội dung ông khiếu nại nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh, đề nghị ông gửi đơn đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để được kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.​