Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Trần Huy An ở thôn 8 An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Trần Huy An ở thôn 8 An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục

Ngày 11/04/2019, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Trần Huy An, địa chỉ ở thôn 8 An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục với nội dung: Đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ông đã đấu giá và một số nội dung khác …

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, ngày 24/4/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 147/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân ​