Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hồi ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (được ông Vũ Thế Hợi và bà Trần Thị Hạ ủy ...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kiến nghị thỉnh cầu  
Xử lý đơn của ông Vũ Mạnh Hồi ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (được ông Vũ Thế Hợi và bà Trần Thị Hạ ủy quyền).

Ngày 06/11/2019  Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Vũ Mạnh Hồi ở thôn Nhật Tựu,  xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (được ông Vũ Thế Hợi và bà Trần Thị Hạ ủy quyền) với nội dung: Phản ánh gia đình ông Ninh lấn chiếm ngõ đi chung. Vụ việc đã được UBND huyện Kim Bảng giao cho UBND nhân dân xã Nhật Tựu chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai xem xét giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm ...

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, ngày 18/11/2019, Thanh tra tỉnh  đã có Công văn số  423/TTr chuyển đơn của ông Vũ Mạnh Hồi đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật./.