Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn khiếu nại của ông Hà Đình Đàm ở thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Xử lý đơn khiếu nại của ông Hà Đình Đàm ở thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục

Ngày 26/12/2018, Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Hà Đình Đàm với nội dung: Khiếu nại việc năm 2002,  gia đình của ông được UBND huyện cấp 01 suất đất thổ cư với diện tích là 120m2  có thu tiền , gia đình đã nộp đủ số tiền là 5.400.000đ (có biên lai thu tiền).  Đến năm 2003, gia đình ông lại tiếp tục mua thêm 2m chiều dài mặt đường với số tiền 2.600.000đ, gia đình cũng đã nộp đủ tiền (có biên lai thu tiền) nhưng cho đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trên.

Ngày 04/01/2019 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 06/TTR trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Bình Lục để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.​