Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn tố cáo của công dân đối với UBND xã Nhân Thịnh buông lỏng quản lý đất đai

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn tố cáo của công dân đối với UBND xã Nhân Thịnh buông lỏng quản lý đất đai

Ngày 12/4/2018 Thanh tra tỉnh Hà Nam nhận được đơn tố cáo công dân với nội dung:Tố cáo UBND xã Nhân Thịnh buông lỏng quản lý để cho bà Đặng Thị Mai và một số hộ dân xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp....

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo 2011, ngày 18/4/2018 Thanh tra tỉnh có Công văn số 124/TTr chuyển đơn tố cáo của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.​​