Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn tố cáo một số cán bộ, đảng viên trong tiểu ban dồn đổi ruộng đất thôn Thượng xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý.

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Xử lý đơn tố cáo một số cán bộ, đảng viên trong tiểu ban dồn đổi ruộng đất thôn Thượng xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý.

Ngày 24/4/2018 Thanh tra tỉnh Hà Nam nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung: Tố cáo một số cán bộ, đảng viên trong tiểu ban dồn đổi ruộng đất thôn Thượng gồm: Ông Ngô Doãn Đức – Bí thư chi Bộ thôn Thượng; ông Ngô Phú Vượng – Trưởng thôn; ông Ngô Đức Hùng – Bí thư Chi bộ - Trưởng tiểu ban; ông Lê Hiệp Nghĩa; ông Ngô Đức Toàn - Trưởng ban dồn đổi lợi dụng chức trách, nhiệm vụ chiếm đoạt một số ruộng của nhân dân thuộc sứ đồng cửa Chùa thôn Thượng…

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo 2011, ngày 24/4/2018 Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 141/TTr chuyển đơn tố cáo của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.