Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
30/08/2019
Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).
03/05/2019
Ngày 26/4/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 300/QĐ-TTCP, Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018.
03/05/2019
Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page