Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bỏ phiếu xét công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới

Tin tức sự kiện  
Bỏ phiếu xét công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới
Sáng 27/5, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị UBND tỉnh thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Dự hội nghị có các thành viên của Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh.

Qua đánh giá, thẩm tra của các sở, ngành trong tỉnh về kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã NTM,16 xã huyện Thanh Liêm đều đạt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu các tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 và quy định của tỉnh về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Đối với 9 tiêu chí NTM cấp huyện, Thanh Liêm đều đạt chuẩn theo quy định. Đến hết năm 2018, Thanh Liêm không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng  NTM.

ntm1-09_51_37_867.jpg
Bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM

Theo báo cáo lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dưng NTM ở huyện Thanh Liêm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam, trong 10 lĩnh vực liên quan đến xây dựng NTM, có 1 lĩnh vực (hệ thống điện) tỷ lệ người dân hài lòng đạt 92,48%, 8 lĩnh vực có tỷ lệ hài lòng đạt từ 81,7-89,7%. Kết quả chung tỷ lệ hài lòng của người dân đối với xây dựng NTM ở Thanh Liêm đạt 91,7%.

Tham gia ý kiến bằng văn bản của UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, cả 5/5 huyện, thành phố nhất trí với báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM của huyện Thanh Liêm năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với kết quả báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Thanh Liêm năm 2018. Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu nhất trí đề nghị xét công nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM.

ntm_2-09_51_38_525.jpg

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến yêu cầu các sở, ngành quan tâm phối hợp với Thanh Liêm tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí môi trường, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân…
Báo Hà Nam điện tử