Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 Thủ tướng về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Hệ thống văn bản của Trung ương  
Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 Thủ tướng về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Xem nội dung chi tiết Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 Thủ tướng 2018. QD 28.TTg Thu tuong gui nhan van ban dien tu.pdf