Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 14 : Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
09:00-11:30 Hội nghị trưc tuyến của Bộ Tài chính “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020”. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hưng Kho bạc nhà nước tỉnh
15:00-17:00 Họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh CoVid- 19 (buổi sáng từ 8h00’; buổi chiều từ 14h00’). TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng, đ/c Hưng Phòng 321
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/03/2020
08:00-11:30 - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
09:00-11:30 Hội nghị trưc tuyến của Bộ Tài chính “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020”. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hưng Kho bạc nhà nước tỉnh
15:00-17:00 Họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thứ 3
31/03/2020
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh CoVid- 19 (buổi sáng từ 8h00’; buổi chiều từ 14h00’). TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng, đ/c Hưng Phòng 321
Thứ 4
01/04/2020
...
Thứ 5
02/04/2020
07:30-17:00 Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)
Thứ 6
03/04/2020
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
04/04/2020
...
Chủ nhật
05/04/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 04-05/4: Trực cơ quan: Đ/c Hải- CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi LT.
- 29/3: Họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Mời đ/c Cẩm- PCT UBND tỉnh.
- 01/4: Hội nghị thông qua Chương trình hành động dự kiến bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng 321.