Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 22 : Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (từ ngày 23/5 đến 17/6/2022) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Tổng kết các kỳ thi năm học 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022”. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Dần Sở Giáo dục và Đào tạo
08:00-11:30 Hội nghị triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đ/c Chức- PCT Đ/c Việt- PCVP, đ/c Long NN Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2022, vụ Đông 2022-2023. đ/c Long NN Đ/c Vượng- Đ/c Việt Sở NN&PTNT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân tháng 5/2022 Đ/c Bí thư TU, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:30-11:30 Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thế Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan liên quan đối với một số việc có điều kiện nhưng khó khăn, vướng mắc, phức tạp phải tổ chức cưỡng chế. Đ/c Chức- PCT Đ/c Vân Anh Cục thi hành án dân sự tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT đ/c Tuấn Anh- GTXD Phòng 203
14:00-11:30 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền và công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền và công tác cán bộ. Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/05/2022
08:00-17:00 Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (từ ngày 23/5 đến 17/6/2022) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thứ 3
24/05/2022
08:00-11:30 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị “Tổng kết các kỳ thi năm học 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022”. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Dần Sở Giáo dục và Đào tạo
08:00-11:30 Hội nghị triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đ/c Chức- PCT Đ/c Việt- PCVP, đ/c Long NN Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2022, vụ Đông 2022-2023. đ/c Long NN Đ/c Vượng- Đ/c Việt Sở NN&PTNT
Thứ 4
25/05/2022
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp dân tháng 5/2022 Đ/c Bí thư TU, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:30-11:30 Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thế Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan liên quan đối với một số việc có điều kiện nhưng khó khăn, vướng mắc, phức tạp phải tổ chức cưỡng chế. Đ/c Chức- PCT Đ/c Vân Anh Cục thi hành án dân sự tỉnh
Thứ 5
26/05/2022
08:00-11:30 Nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT đ/c Tuấn Anh- GTXD Phòng 203
14:00-11:30 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Phòng 203
Thứ 6
27/05/2022
...
Thứ 7
28/05/2022
08:00-11:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền và công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
Chủ nhật
29/05/2022
08:00-11:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền và công tác cán bộ. Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
Ghi chú:
- 28-28/5: Trực cơ quan: Đ/c Việt- PCVP, đ/c Hương VT, đ/c Hợi LT.
- 31/5: Họp Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.