Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 31 : Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 26-27/7: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khoá XIX. LĐUB LĐVP, các CV HT UBND thành phố Phủ Lý
07:30-17:00 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ ngày 20/7 đến ngày 31/7/2021) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hằng NC Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Toàn Thị xã Duy Tiên
07:00-17:00 Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bình Lục khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 28-29/7/2021) Huyện Bình Lục
14:00-17:00 Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c CVP, đ/c Thắng NV HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Sở Nội vụ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh; báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của Hội Người mù tỉnh về HĐLĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Đ/c Chức- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (cả ngày). Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV liên quan Tỉnh uỷ
07:30-17:00 Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Kim Bảng (cả ngày) Huyện Kim Bảng
13:30-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh. LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (cả ngày). Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV liên quan Tỉnh uỷ
10:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Thế Thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghi công bố, trao Quyết định nghỉ hưu cho đ/c Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Hội chữ thập đỏ tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/07/2021
07:30-17:00 26-27/7: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 HĐND tỉnh khoá XIX. LĐUB LĐVP, các CV HT UBND thành phố Phủ Lý
07:30-17:00 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ ngày 20/7 đến ngày 31/7/2021) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thứ 3
27/07/2021
13:30-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hằng NC Phòng 203
Thứ 4
28/07/2021
07:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Toàn Thị xã Duy Tiên
07:00-17:00 Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bình Lục khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 28-29/7/2021) Huyện Bình Lục
14:00-17:00 Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c CVP, đ/c Thắng NV HT UBND tỉnh
14:00-17:00 Sở Nội vụ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh; báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của Hội Người mù tỉnh về HĐLĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Đ/c Chức- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 203
Thứ 5
29/07/2021
07:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (cả ngày). Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV liên quan Tỉnh uỷ
07:30-17:00 Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Kim Bảng (cả ngày) Huyện Kim Bảng
13:30-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh. LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
30/07/2021
07:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (cả ngày). Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV liên quan Tỉnh uỷ
10:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Thế Thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghi công bố, trao Quyết định nghỉ hưu cho đ/c Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Hội chữ thập đỏ tỉnh
Thứ 7
31/07/2021
...
Chủ nhật
01/08/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 31/7-01/8: Trực cơ quan: Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hương, đ/c Thanh- LT.