Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 40 : Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hưng KT Phòng 320
09:30-11:30 Lãnh đạo tỉnh đón Đoàn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ tịch Quốc hội về thăm tỉnh Đ/c Bí thư TU, Đ/c Chủ tịch Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp trong nước năm 2022. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Khách sạn Mường Thanh Hà Nam
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự sơ duyệt Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022. Đ/c Chức - PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc Dự án xử lý cấp bách sự cố nứt, lún, sụt đê tả Đáy thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3. Đ/c Bí thư TU, đ/c Chức- PCT Đ/c Sơn- PCVP, đ/c Ân Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022 Tỉnh Hưng Yên Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Sơn- PCVP, đ/c Thế
07:45-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai mạc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Chức - PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Sở Xây dựng
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đ/c Bí thư TU Trụ sở Tỉnh ủy
08:00-11:30 Nghe báo cáo Phương án PCTT và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phương án ĐTXD hệ thống trạm bơm, kênh tiêu thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng tại các Khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Vượng - PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 320
15:00-17:00 Lãnh đạo tỉnh Tổng duyệt Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022 Đ/c Bí thư TU, LĐUB Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
16:45-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Bế mạc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Chức- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chức - PCT Đ/c CVP đ/c Ân TH Trụ sở Tỉnh ủy
08:00-11:30 Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Hội trường Công an tỉnh
14:00-17:00 Giao ban UBND tỉnh. LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh LĐUB Đ/c CVP đ/c Ân TH Trụ sở Tỉnh ủy
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp FDI TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Khách sạn Mường Thanh Hà Nam
19:45-21:30 Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022 TTTU, LĐUB Đ/c CVP, Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/09/2022
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hưng KT Phòng 320
09:30-11:30 Lãnh đạo tỉnh đón Đoàn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ tịch Quốc hội về thăm tỉnh Đ/c Bí thư TU, Đ/c Chủ tịch Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
27/09/2022
08:00-11:30 Hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp trong nước năm 2022. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Khách sạn Mường Thanh Hà Nam
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự sơ duyệt Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022. Đ/c Chức - PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc Dự án xử lý cấp bách sự cố nứt, lún, sụt đê tả Đáy thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3. Đ/c Bí thư TU, đ/c Chức- PCT Đ/c Sơn- PCVP, đ/c Ân Phòng 320
Thứ 4
28/09/2022
07:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022 Tỉnh Hưng Yên Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Sơn- PCVP, đ/c Thế
07:45-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai mạc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Chức - PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Sở Xây dựng
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đ/c Bí thư TU Trụ sở Tỉnh ủy
08:00-11:30 Nghe báo cáo Phương án PCTT và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phương án ĐTXD hệ thống trạm bơm, kênh tiêu thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng tại các Khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đ/c Chủ tịch, Đ/c Vượng - PCT Đ/c Việt - PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 320
15:00-17:00 Lãnh đạo tỉnh Tổng duyệt Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022 Đ/c Bí thư TU, LĐUB Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
16:45-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Bế mạc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Chức- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Sở Xây dựng
Thứ 5
29/09/2022
07:30-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chức - PCT Đ/c CVP đ/c Ân TH Trụ sở Tỉnh ủy
08:00-11:30 Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Hội trường Công an tỉnh
14:00-17:00 Giao ban UBND tỉnh. LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
30/09/2022
08:00-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh LĐUB Đ/c CVP đ/c Ân TH Trụ sở Tỉnh ủy
14:00-17:00 Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp FDI TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Khách sạn Mường Thanh Hà Nam
19:45-21:30 Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2022 TTTU, LĐUB Đ/c CVP, Đ/c Việt - PCVP, đ/c Thanh VX Tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh
Thứ 7
01/10/2022
08:00-17:00 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Phòng 320
Chủ nhật
02/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
Ghi chú:
- 01-02/10: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương VT, đ/c Hợi LT.