Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 4 : Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, đ/c Vượng- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
12:00-17:00 Hội nghị nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Thiêm- PCVP, đ/c Hưng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 23/01/2019- 30/01/2019 tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch)
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/01/2020
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, đ/c Vượng- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
12:00-17:00 Hội nghị nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
Thứ 3
21/01/2020
08:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Thiêm- PCVP, đ/c Hưng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Thứ 4
22/01/2020
...
Thứ 5
23/01/2020
07:30-17:00 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 23/01/2019- 30/01/2019 tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch)
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP
Thứ 6
24/01/2020
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP
Thứ 7
25/01/2020
...
Chủ nhật
26/01/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...