Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 20 : Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
14:00-17:00 Chương trình bàn giao máy xét nghiệm Covid - 19 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Dần Phòng 320
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP. đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 của tỉnh. LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Công ty cổ phần Tập đoàn TH báo cáo về đề xuất nghiên cứu Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh về công tác đào tạo nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
14:00-17:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hưng Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 mở rộng. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hằng Tỉnh uỷ
09:00-11:30 Công ty Honda Việt Nam bàn giao máy xét nghiệm Covid - 19 cho tỉnh Hà Nam. Đ/c Bí thư TU, LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
10/05/2021
08:30-11:30 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
14:00-17:00 Chương trình bàn giao máy xét nghiệm Covid - 19 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX HT UBND tỉnh
Thứ 3
11/05/2021
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Dần Phòng 320
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP. đ/c Hùng TH Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 của tỉnh. LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 320
Thứ 4
12/05/2021
08:00-11:30 Công ty cổ phần Tập đoàn TH báo cáo về đề xuất nghiên cứu Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh về công tác đào tạo nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
14:00-17:00 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hưng Phòng 203
Thứ 5
13/05/2021
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
14/05/2021
08:00-11:30 Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 mở rộng. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hằng Tỉnh uỷ
09:00-11:30 Công ty Honda Việt Nam bàn giao máy xét nghiệm Covid - 19 cho tỉnh Hà Nam. Đ/c Bí thư TU, LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 320
Thứ 7
15/05/2021
...
Chủ nhật
16/05/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 15-16/5: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Hợi- LT.
- 15/5: Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm, chúc mừng chùa Non Nước, huyện Sóc Sơn nhân dịp Lễ Phật đản 2021.
- 17/5: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
- 22/5: Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản 2021 và kiểm tra các tổ bầu cử tại các địa phương.
- 23/5: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- 24/5: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
- 26/5: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân tháng 5/2021.
- 27-28/5: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút các Doanh nghiệp công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn; Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; Báo cáo về xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc rà soát quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị; báo cáo tình hình giải quyết nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí về hoạt động khai thác đá; rà soát Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tổng kết việc thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện (02 ngày, từ ngày 27-28/5).
- 31/5: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy.