Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 28 : Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020; thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). LĐUB Huyện Thanh Liêm
10:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quí II/2020. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III vị trí phía Đông đường Cao tốc. Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025. LĐUB Huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Sở Nội vụ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và đề xuất giải quyết những kiến nghị, phản ánh của Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam. Đ/c Lụa- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 309
08:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành Nhà máy Nippon Konpo Việt Nam. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hùng KCN Đồng Văn II
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt quyết toán công trình, dự án hoàn thành. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Sở Tài chính
14:00-17:00 Họp Ban chỉ đạo xác nhận Người có công. Đ/c Lụa- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). LĐUB Huyện Bình Lục
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, đ/c Hùng và các CV Phòng 309
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025. LĐUB Huyện Bình Lục
08:00-11:30 Hội nghị về nghe báo cáo phương án xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/07/2020
07:30-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020; thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng Tỉnh uỷ
Thứ 3
07/07/2020
07:30-17:00 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). LĐUB Huyện Thanh Liêm
10:00-11:30 Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quí II/2020. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III vị trí phía Đông đường Cao tốc. Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Phòng 203
Thứ 4
08/07/2020
07:30-11:30 Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025. LĐUB Huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Sở Nội vụ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và đề xuất giải quyết những kiến nghị, phản ánh của Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam. Đ/c Lụa- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thế Phòng 309
08:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành Nhà máy Nippon Konpo Việt Nam. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hùng KCN Đồng Văn II
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt quyết toán công trình, dự án hoàn thành. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Hưng Sở Tài chính
14:00-17:00 Họp Ban chỉ đạo xác nhận Người có công. Đ/c Lụa- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
Thứ 5
09/07/2020
07:30-17:00 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). LĐUB Huyện Bình Lục
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, đ/c Hùng và các CV Phòng 309
Thứ 6
10/07/2020
07:30-11:30 Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025. LĐUB Huyện Bình Lục
08:00-11:30 Hội nghị về nghe báo cáo phương án xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 7
11/07/2020
...
Chủ nhật
12/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 11-12/7: Trực cơ quan: Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Thanh LT.
- 13-14/7: Kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND tỉnh.
- 15-16/7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025.
- 17/7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
- 20/7: + (8h00’) Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ.
+ (13h30’) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo lần cuối các văn bản: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX, các báo cáo chuyên đề của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (đối với nhân sự tham gia lần đầu).
- 22/7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
- 23-24/7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2020-2025.
- 24/7: (13h30’) Các Hội nghị của Tỉnh uỷ về công tác nhân sự Đại hội (đối với nhân sự tham gia lần đầu).
- 27-28/7: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.
- 29/7: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức Phục vụ báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.