Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 50 : Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Văn hóa- Xã hội. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Sở Lao động - TB&XH
09:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng KS Hoà Bình
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Dần Phòng 321
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh LĐUB Phòng 203
08:00-11:30 Hội nghị quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức TW, Hướng dẫn số 23 ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp TTTU HT Trường Chính trị tỉnh
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số. Đ/c Cẩm- PCT Hà Nội
08:00-11:30 Hội nghị chuẩn bị tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020. Đ/c Cẩm- CPT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị Toạ đàm tuyên dương các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng, đ/c Thọ NV HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Kinh tế ngành. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thế Sở Giao thông Vận tải
08:00-11:30 Hội nghị công bố Quyết định điều động và phân công Bí thư Huyện uỷ Duy Tiên. LĐUB LĐVP Duy Tiên
14:00-17:00 Hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2020. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT. Đ/c Bí thư TU, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Sở NN&PTNT
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Nội chính. Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế Cục Thi hành án tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành phụ sản năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo kết quả giám sát đối với Thường trực Huyện uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện uỷ huyện Thanh Liêm. TTTU Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân và vùng huyện Bình Lục đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019. LBUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối huyện, thành phố. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
09/12/2019
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Văn hóa- Xã hội. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Sở Lao động - TB&XH
09:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng KS Hoà Bình
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Dần Phòng 321
Thứ 3
10/12/2019
08:00-11:30 Họp Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh LĐUB Phòng 203
08:00-11:30 Hội nghị quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức TW, Hướng dẫn số 23 ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp TTTU HT Trường Chính trị tỉnh
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số. Đ/c Cẩm- PCT Hà Nội
08:00-11:30 Hội nghị chuẩn bị tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020. Đ/c Cẩm- CPT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị Toạ đàm tuyên dương các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng, đ/c Thọ NV HT UBND tỉnh
Thứ 4
11/12/2019
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Kinh tế ngành. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thế Sở Giao thông Vận tải
08:00-11:30 Hội nghị công bố Quyết định điều động và phân công Bí thư Huyện uỷ Duy Tiên. LĐUB LĐVP Duy Tiên
14:00-17:00 Hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2020. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân HT UBND tỉnh
Thứ 5
12/12/2019
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT. Đ/c Bí thư TU, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Sở NN&PTNT
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối Nội chính. Đ/c Chủ tịch Đ/c Thế Cục Thi hành án tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành phụ sản năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo kết quả giám sát đối với Thường trực Huyện uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện uỷ huyện Thanh Liêm. TTTU Tỉnh uỷ
Thứ 6
13/12/2019
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân và vùng huyện Bình Lục đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019. LBUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 khối huyện, thành phố. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
14/12/2019
...
Chủ nhật
15/12/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 14-15/12: Trực cơ quan: Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hương, đ/c Hợi.
- 15-17/12: Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đi khảo sát Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thăm quan Công viên Ấn tượng Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- 18/12: + (7h00’) Lãnh đạo tỉnh dự Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của tỉnh. Mời Lãnh đạo UBND tỉnh dự, địa điểm: Tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của tỉnh.
+ (8h00’) Lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- 19/12: + Hội Nạn nhân chất độc da cam tổng kết công tác năm 2019.
+ (13h30’) Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm, chúc mừng một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019.
- 21/12: Huyện Thanh Liêm tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
- 24/12: (13h30’) Hội nghị Tỉnh uỷ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.
- 25/12: + Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; cho ý kiến về Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
+ (13h30’) Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (1,5 ngày, chiều ngày 25 và cả ngày 26/12/2019).
- 27/12: (13h30’) Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.
- 30-31/12: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.