Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 49 : Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam Đ/c Vượng- PCT Đ/c Long NN TP Vinh, tỉnh Nghệ An
13:30-17:00 Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Xã hội học tập, tại Hà Nội. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Hà Nội
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các Sở, ngành có liên quan theo ý kiến kiến nghị của Đoàn Thanh tra Chính phủ. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hằng Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác HIV/AIDS. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 321
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo Nội dung trình Quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng Dự án Khu đô thị Hưng Hòa tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Công an tỉnh
14:00-17:00 Họp Hội đồng thi tuyển công chức và Hội đồng rà soát, đánh giá, công nhận kết quả tiếp nhận công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Vân Anh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc Công ty Daejin Sanup xin thuê đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục. Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP, đ/c Long NN Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồ dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại do Ban tổ chức Trung ương tổ chức. LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Trang Tỉnh uỷ
09:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Sun Group (cả ngày). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Vinh Phòng 203
15:00-17:00 Khai mạc kỳ thi tuyển công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Trường THPT Phủ Lý A
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/11/2020
08:00-11:30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam Đ/c Vượng- PCT Đ/c Long NN TP Vinh, tỉnh Nghệ An
13:30-17:00 Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Xã hội học tập, tại Hà Nội. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Hà Nội
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các Sở, ngành có liên quan theo ý kiến kiến nghị của Đoàn Thanh tra Chính phủ. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hằng Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng Tỉnh uỷ
Thứ 3
01/12/2020
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác HIV/AIDS. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 321
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo Nội dung trình Quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng Dự án Khu đô thị Hưng Hòa tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải GTXD Phòng 203
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Công an tỉnh
14:00-17:00 Họp Hội đồng thi tuyển công chức và Hội đồng rà soát, đánh giá, công nhận kết quả tiếp nhận công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thứ 4
02/12/2020
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Vân Anh Phòng 203
Thứ 5
03/12/2020
08:00-11:30 Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc Công ty Daejin Sanup xin thuê đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục. Đ/c Vượng- PCT Đ/c CVP, đ/c Long NN Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
04/12/2020
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồ dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại do Ban tổ chức Trung ương tổ chức. LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Trang Tỉnh uỷ
09:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Sun Group (cả ngày). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Vinh Phòng 203
15:00-17:00 Khai mạc kỳ thi tuyển công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Trường THPT Phủ Lý A
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 7
05/12/2020
...
Chủ nhật
06/12/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 05-06/12: Trực cơ quan: Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Hợi- LT.
- 02/12: Họp hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng 203.
- 05/12: (7h30’) Thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Mời đ/c Chức - PCT UBND tỉnh dự, địa điểm: Trường THPT Phủ Lý A.