Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 5 : Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt- PCVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:15-09:00 Lãnh đạo tỉnh đi chỉ đạo triển khai Kế hoạch trồng cây và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các địa phương (theo Kế hoạch của UBND tỉnh). TTTU, LĐUB LĐVP, các CV
10:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Trụ sở Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn. TTTU, LĐUB Đ/c Việt- PCVP, đ/c Thanh VX Thị xã Duy Tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thứ 3
24/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thọ- PCVP
Thứ 4
25/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Vượng- PCT Đ/c Việt- PCVP
Thứ 5
26/01/2023
07:30-17:00 Trực cơ quan (cả ngày) Đ/c Chức- PCT Đ/c Thuận- PCVP
Thứ 6
27/01/2023
07:15-09:00 Lãnh đạo tỉnh đi chỉ đạo triển khai Kế hoạch trồng cây và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các địa phương (theo Kế hoạch của UBND tỉnh). TTTU, LĐUB LĐVP, các CV
10:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 7
28/01/2023
08:00-11:30 Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn. TTTU, LĐUB Đ/c Việt- PCVP, đ/c Thanh VX Thị xã Duy Tiên
Chủ nhật
29/01/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...