Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Chúng tôi là khách hàng trúng đấu giá. Lãnh đạo huyện thanh liêm cho chúng tôi hỏi. - khi trúng đấu giá sau 30 ngày không nộp tiền thì chúng tôi mất 100 triệu tiền đặt cọc - còn lô nộp hết tiền thì đến nay ubnd huyện Thanh liêm đã 8 tháng không cấp gcnqsd đất cho khách hàng dù đã nhiều lần đề nghị và ko phản hồi với khách hàng. CHO HỎI QUY ĐỊNH LUẬT NHƯ NÀO Theo quy định của pháp luật, việc cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá là lần cấp Giấy chứng nhận đầu tiên. Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP nêu rõ thời hạn cấp sổ đỏ như sau: “ Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền trên đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 Đề nghị chỉ đạo cấp gcnqsd đất cho khách hàng chúng tôi Trân trọng cảm ơn
Phạm Văn T
0123456789
Thanh Phong
16/05/2023
Sau khi nghiên cứu câu hỏi của công dân Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời như sau:
Trình tự thủ tục việc cấp giấy chứng nhận lần đầu (trong đó có nội dung trúng đấu giá quyền sử dụng đất) được quy định tại phần II, mục 9, Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, trong đó:
Khách hàng trúng đấu giá đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại UBND xã Thanh Phong, sau khi kiểm tra hồ sơ UBND xã gửi hồ sơ lên bộ phận 1 cửa của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm. Sau khi kiểm tra, những hồ sơ đủ điều kiện được chuyển lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của 05 lô trúng đấu giá (03 khách hàng) được chuyển từ bộ phận 1 cửa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng TNMT đã thẩm định tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai in giấy chứng nhận đã xong 02 lô; các lô còn lại vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Để đảm bảo nhu cầu và quyền lợi chính đáng của khách hàng trúng đấu giá tại dự án đấu giá xen kẹp xã Thanh Phong. UBND huyện Thanh Liêm đang tiếp tục yêu cầu UBND xã Thanh Phong phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn của huyện giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, trong thời gian tới sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng trúng đấu giá đã hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ hoàn thành.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp