Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018
Ngày 01/8/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018; Hội nghị do PGS.TS.BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chuyên môn của Sở báo cáo tóm tắt kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng 7 năm 2018, dự kiến công việc trọng tâm trong tháng 8 năm 2018, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị với Sở để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị; ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban giám đốc Sở; Giám đốc Sở Y tế có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong tháng 7 năm 2018, các đơn vị trong Ngành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ: Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; khảo sát, đánh giá thực trạng các trạm y tế tuyến xã; xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ ở một số đơn vị sự nghiệp, đề án sáp nhập trung tâm Dân số-KHHGĐ vào trung tâm y tế huyện, thành phố; triển khai hoàn thiện công nghệ thông tin cho các đơn vị trực thuộc; triển khai thực hiện thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn Quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;  công tác khám, chữa bệnh, dân số -KHHGĐ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lũ lụt ...; góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nội dung công việc trọng tâm trong tháng 8 và thời gian tiếp theo, cụ thể như sau:

2.1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - người lao động, nhất là các đơn vị thuộc diện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Triển khai và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường sau mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc phòng chống dịch khi có dịch sẩy ra.

- Tăng cường xã hội hóa các trang thiết bị y tế còn thiếu, cần thiết, trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

​2.2. Giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách công tác dự phòng:                     -  Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y, phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Sản – Nhi, ban hành văn bản quy định nhiệm vụ cụ thể về thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở từng đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng kế hoạch tài chính, phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố hoàn thiện phân vùng trạm y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế.

2.3. Giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách công tác dược:

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Rà soát chức năng, nhiệm vụ về kiểm nghiệm, kiểm định thực phẩm để sắp xếp cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

- Chỉ đạo Chi cục ATVSTP tham mưu cho lãnh đạo Sở, đảm bảo an toàn  chất lượng nước đóng chai sản xuất và lưu hành trên địa bàn tỉnh và các giải pháp quản lý; nghiên cứu mô hình Ban quản lý ATVSTP báo cáo lãnh đạo Sở.

2.4. Giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách công tác khám bệnh, chữa bệnh:

- Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp phòng Kế hoạch tài chính tham mưu cho lãnh đạo Sở, chỉ đạo thực hiện thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và văn bản hướng dẫn số 4017/BYT-BH, ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế; tổng hợp và giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu tổ chức hội nghị giữa các cơ sở khám chữa bệnh với VNPT để thống nhất giá và thời điểm thu phí phần mền quản lý bệnh viện.

- Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu văn bản yêu cầu các đơn vị ( Trường Cao đẳng Y, Bệnh viện đa khoa tỉnh...) tham gia phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hà Nam năm 2018.

2.5. Giao Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế:

- Tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Sản - Nhi và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo trụ sở Bệnh viện Sản – Nhi tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.  

- Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở, tập trung chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở khẩn trương hoàn thiện Đề án tự chủ kinh phí chi thường xuyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.6. Giao Phòng Tổ chức cán bộ:

- Hoàn thiện đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ với Trung tâm Y tế tuyến huyện khi có thông báo kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị ngày 10/7/2018 về tham gia, góp ý vào dự thảo đề án sáp nhập và tổ chức triển khai thực hiện khi UBND tỉnh phê duyệt, ban hành quyết định.

- Từng bước xây dựng đề án tuyển viên chức (trước mắt đề án tuyển bác sĩ), đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với Bác sĩ(hạng III), dược sĩ(hạng III) khi được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng đề án sáp nhập giảm một phòng chuyên môn thuộc Sở theo Quyết định 807/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh.  

2.7. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Phòng khám đa khoa Đồng Văn.

2.9. Giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chủ trì phối hợp với các trung tâm y tế  huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai dự án về quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm tại xã.

2.10. Giao Giám đốc TTGĐ pháp Y và Y khoa: Rà soát, thực hiện nghiêm quy trình và đảm bảo chất lượng công tác giám định.

2.11. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố:

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn; công tác quản lý tài chính; quản lý, xử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được trang bị; điều tiết nhân lực theo vị trí việc làm ở các trạm y tế trên địa bàn... lưu ý chỉ đạo việc khám sức khỏe và cấp giấy nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH theo đúng quy định.

+ Chuẩn bị tiếp nhận Trung tâm Dân số-KHHGĐ trên địa bàn khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ với Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Trên đây là những nội dung Kết luận tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2018 của Sở Y tế với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành. Đề nghị trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ Kết luận, chỉ đạo/tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả./.