Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 39 : Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Học viên Trường Đại học kinh tế quốc dân về đi khảo sát thực tế tại tỉnh. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thọ NV HT UBND tỉnh
08:00-11:30 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV liên quan Phòng 321
13:30-17:00 Hội nghị Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo số 464-TB/UBKTTW ngày 16/7/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020. LĐUB Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công thương theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Hưng Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 464 của Ủy ban kiểm tra Trung ương và công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng giai đoạn 2018-2023. Đ/c Huy- PCT Đ/c Tuấn Anh HT Công an tỉnh
14:00-17:00 Công ty CP Phát triển du lịch Châu Sơn báo cáo ý tưởng Quy hoạch định hướng sử dụng đất kết nối hạ tầng tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hóa lịch sử làng nghề truyền thống và khu đô thị sinh thái Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Về Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Kết luận 32 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. LĐUB Tỉnh ủy
08:00-17:00 Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (cả ngày). LĐUB LĐVP Các huyện, thành phố
08:00-11:30 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). LĐUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
14:00-17:00 Nghe tiến độ tổng thể Dự án Khu Du lịch Tam Chúc. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Tuấn Anh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thuấn- PCVP Tỉnh ủy
08:00-11:30 Sở Công Thương báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thọ NV Phòng 203
13:30-17:00 Chương trình đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm. Đ/c Bí thư TU, đ/c Hiến- PCT Huyện Thanh Liêm
13:30-17:00 Giao ban Uỷ ban. Sau giao ban: Hội nghị UBND tỉnh xét duyệt các doanh nghiệp, doanh nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH, đ/c Thế Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Đ/c Bí thư TU, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Bộ Tư lệnh Quân khu 3
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
24/09/2018
08:00-11:30 Học viên Trường Đại học kinh tế quốc dân về đi khảo sát thực tế tại tỉnh. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thọ NV HT UBND tỉnh
08:00-11:30 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV liên quan Phòng 321
13:30-17:00 Hội nghị Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo số 464-TB/UBKTTW ngày 16/7/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020. LĐUB Tỉnh ủy
Thứ 3
25/09/2018
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công thương theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Hưng Phòng 203
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 464 của Ủy ban kiểm tra Trung ương và công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng giai đoạn 2018-2023. Đ/c Huy- PCT Đ/c Tuấn Anh HT Công an tỉnh
14:00-17:00 Công ty CP Phát triển du lịch Châu Sơn báo cáo ý tưởng Quy hoạch định hướng sử dụng đất kết nối hạ tầng tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hóa lịch sử làng nghề truyền thống và khu đô thị sinh thái Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thứ 4
26/09/2018
07:30-11:30 Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Về Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Kết luận 32 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. LĐUB Tỉnh ủy
08:00-17:00 Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (cả ngày). LĐUB LĐVP Các huyện, thành phố
08:00-11:30 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). LĐUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
14:00-17:00 Nghe tiến độ tổng thể Dự án Khu Du lịch Tam Chúc. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Tuấn Anh Phòng 203
Thứ 5
27/09/2018
08:00-11:30 Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thuấn- PCVP Tỉnh ủy
08:00-11:30 Sở Công Thương báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thọ NV Phòng 203
13:30-17:00 Chương trình đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm. Đ/c Bí thư TU, đ/c Hiến- PCT Huyện Thanh Liêm
13:30-17:00 Giao ban Uỷ ban. Sau giao ban: Hội nghị UBND tỉnh xét duyệt các doanh nghiệp, doanh nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH, đ/c Thế Phòng 203
Thứ 6
28/09/2018
08:00-11:30 Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Đ/c Bí thư TU, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Bộ Tư lệnh Quân khu 3
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
29/09/2018
...
Chủ nhật
30/09/2018
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 29-30/9: Trực cơ quan: Đ/c Hải- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Thanh- LT.
- 25/9: Hội nghị làm việc với Đoàn công tác Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ. Địa điểm: Phòng 309.