Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 38 : Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 16-19/9: Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Diễn đàn các thị trường Trung Quốc- ASEAN năm 2019 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Đ/c Hiến- PCT Trung Quốc
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn IV. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải- GTXD, đ/c Hùng Khu công nghiệp Đồng Văn IV
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:45 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Đ/c Bí thư TU, Đ/c Chủ tịch Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân
08:00-11:30 Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo rà soát mức sống trung bình người có công, hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
10:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn sinh viên của Trường đào tạo thanh niên tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phương án nhân sự cấp uỷ; thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đ/c Bí thư TU, LĐUB Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Dần Bộ CHQS tỉnh
10:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành Nhà máy Fuji Electric Việt Nam. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Khu công nghiệp Đồng Văn III
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, đ/c Huy- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
07:30-11:30 Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, khóa V nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế TT hoạt động Thanh niên tỉnh
07:30-11:30 Hội thảo “Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới” Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy
13:30-17:00 Thường trực Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng; việc đề xuất thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/09/2019
07:00-17:00 16-19/9: Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Diễn đàn các thị trường Trung Quốc- ASEAN năm 2019 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Đ/c Hiến- PCT Trung Quốc
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn IV. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải- GTXD, đ/c Hùng Khu công nghiệp Đồng Văn IV
Thứ 3
17/09/2019
07:45-11:45 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Đ/c Bí thư TU, Đ/c Chủ tịch Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân
08:00-11:30 Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo rà soát mức sống trung bình người có công, hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Phòng 309
10:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn sinh viên của Trường đào tạo thanh niên tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy
Thứ 4
18/09/2019
07:30-11:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phương án nhân sự cấp uỷ; thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đ/c Bí thư TU, LĐUB Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ 5
19/09/2019
07:30-11:30 Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Dần Bộ CHQS tỉnh
10:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành Nhà máy Fuji Electric Việt Nam. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Khu công nghiệp Đồng Văn III
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
20/09/2019
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày) Đ/c Chủ tịch, đ/c Huy- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
07:30-11:30 Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, khóa V nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế TT hoạt động Thanh niên tỉnh
07:30-11:30 Hội thảo “Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới” Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy
13:30-17:00 Thường trực Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng; việc đề xuất thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về công tác cán bộ. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
21/09/2019
...
Chủ nhật
22/09/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 21-22/9: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi LT.
- 23/9: + (7h30’): Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Tài chính.
+ (14h00’): Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Tài nguyên môi trường.
- 24/9: + (7h30’): Thường trực Tỉnh uỷ nghe các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2017, 2018.
+ (14h00’): Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh.
- 25/9: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân theo Quy định 11 của Bộ Chính trị.
- 26/9: + (7h30’): Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh.
+ (14h00’): Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Xây dựng.
- 27/9: + (7h30’) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng.
+ (13h30’): Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về công tác cán bộ.