Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 30 : Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 22-27/7: Đoàn Lãnh đạo tỉnh tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản. Đ/c Chủ tịch, đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Nhật Bản
07:30-11:30 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Nghe báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Thế, đ/c Chiến Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân Ngày thương binh Liệt sỹ 27/7/2019 các huyện, thành phố. LĐUB Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Các huyện, thành phố Phủ Lý
07:30-11:30 Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật An ninh mạng. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Thế Hà Nội
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Louis City, huyện Kim Bảng. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
14:00-17:00 Nghe báo cáo nội dụng liên quan đến việc thực hiện mỏ sét Khả Phong I, II. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần sữa Vinamilk về giải quyết vướng mắc Chương trình sữa học đường. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/07/2019
07:00-17:00 22-27/7: Đoàn Lãnh đạo tỉnh tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản. Đ/c Chủ tịch, đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Nhật Bản
07:30-11:30 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Nghe báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Thế, đ/c Chiến Phòng 203
Thứ 3
23/07/2019
07:30-11:30 Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân Ngày thương binh Liệt sỹ 27/7/2019 các huyện, thành phố. LĐUB Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Các huyện, thành phố Phủ Lý
07:30-11:30 Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật An ninh mạng. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Thế Hà Nội
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Louis City, huyện Kim Bảng. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thứ 4
24/07/2019
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
14:00-17:00 Nghe báo cáo nội dụng liên quan đến việc thực hiện mỏ sét Khả Phong I, II. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
Thứ 5
25/07/2019
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
26/07/2019
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần sữa Vinamilk về giải quyết vướng mắc Chương trình sữa học đường. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
27/07/2019
...
Chủ nhật
28/07/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 27-28/7: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi.