Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 3 : Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
08:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thế Kim Bảng
13:30-17:00 Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng Chi nhánh NHNH tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế Trung tâm Viettel tỉnh
08:00-11:30 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Tỉnh đoàn
13:30-17:00 Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế tổng kết công tác năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 321
15:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Seoul Semicondocter Vina. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV, đ/c Hưng Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhân dịp năm mới 2019. TTTU, LĐUB LĐVP, đ/c Hùng, các CV KS Mường Thanh
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Ân Phòng 321
14:00-17:00 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. LĐUB Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng VNPT Hà Nam
15:00-17:00 Trường Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội nghị thảo luận nội dung để xây dựng dự án “Tăng cường năng lực cán bộ cấp tỉnh”. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 309
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; cho ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vụ việc hành chính, dân sự, hình sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đ/c Chủ tịch Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng Phòng 321
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 UBND huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hoàng Anh Huyện Thanh Liêm
07:30-11:30 Họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Phòng 203
08:00-11:30 Bảo Hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Bảo hiểm Xã hội tỉnh
08:00-11:30 Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019. TTTU Huyện Thanh Liêm, Bình Lục
13:30-17:00 Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý I năm 2019. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng NH CSXH tỉnh
13:30-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên đường của các tuyến đường mới mở trên địa bàn tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 309
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
18:30-20:00 Lãnh đạo tỉnh làm việc với Lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam. Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/01/2019
08:00-17:00 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
08:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thế Kim Bảng
13:30-17:00 Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng Chi nhánh NHNH tỉnh
Thứ 3
15/01/2019
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế Trung tâm Viettel tỉnh
08:00-11:30 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Tỉnh đoàn
13:30-17:00 Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế tổng kết công tác năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 321
15:30-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Seoul Semicondocter Vina. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thọ NV, đ/c Hưng Phòng 203
Thứ 4
16/01/2019
08:00-11:30 Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhân dịp năm mới 2019. TTTU, LĐUB LĐVP, đ/c Hùng, các CV KS Mường Thanh
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Ân Phòng 321
14:00-17:00 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. LĐUB Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng VNPT Hà Nam
15:00-17:00 Trường Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội nghị thảo luận nội dung để xây dựng dự án “Tăng cường năng lực cán bộ cấp tỉnh”. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 309
Thứ 5
17/01/2019
08:00-11:30 Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; cho ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh ủy
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vụ việc hành chính, dân sự, hình sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đ/c Chủ tịch Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hằng Phòng 321
Thứ 6
18/01/2019
07:30-11:30 UBND huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hoàng Anh Huyện Thanh Liêm
07:30-11:30 Họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến Phòng 203
08:00-11:30 Bảo Hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Bảo hiểm Xã hội tỉnh
08:00-11:30 Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019. TTTU Huyện Thanh Liêm, Bình Lục
13:30-17:00 Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý I năm 2019. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng NH CSXH tỉnh
13:30-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên đường của các tuyến đường mới mở trên địa bàn tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 309
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
18:30-20:00 Lãnh đạo tỉnh làm việc với Lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam. Đ/c Chủ tịch Hà Nội
Thứ 7
19/01/2019
...
Chủ nhật
20/01/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 19-20/01: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi- LT.
- 13/01: Chương trình Tết sum vầy cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mời đ/c Cẩm- PCT UBND tỉnh dự.
- 20/01: Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
- 21/01: + UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày).
+ (13h30’) Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- 22/01: (15h00’): UBND tỉnh làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Nhật đến tìm hiểu môi trường đầu tư.
- 23/01: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.