Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 46 : Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII (cả ngày). LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
08:30-11:30 Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp nghe báo cáo cuối kỳ- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc – Nam (cả ngày). Đ/c Huy- PCT Đ/c Tuấn Anh Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016 – 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội thảo nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. LĐUB Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hà Nam năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Khu công nghiệp Đồng Văn I
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng an toàn giao thông. Đ/c Huy- PCT
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng an toàn giao thông. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Tuấn Anh Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo tình hình quản lý Quy hoạch 518 khu vực Tây Đáy, huyện Thanh Liêm để đề xuất các phương án xử lý đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII (cả ngày). LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
14:00-17:00 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. LĐUB
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
10:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai trương Công ty TNHH Origin Manufactures Việt Nam. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thọ NV Khu CN Đồng Văn II
13:30-11:30 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Bình Lục báo cáo, đề xuất hướng xử lý 302 trường hợp giao đất trái thẩm quyền tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Lâm Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thế Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của thành phố Phủ Lý. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX TP Phủ Lý
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
12/11/2018
07:30-17:00 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII (cả ngày). LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
08:30-11:30 Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp nghe báo cáo cuối kỳ- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc – Nam (cả ngày). Đ/c Huy- PCT Đ/c Tuấn Anh Hà Nội
14:00-17:00 Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016 – 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
Thứ 3
13/11/2018
08:00-11:30 Hội thảo nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. LĐUB Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hà Nam năm 2018. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Khu công nghiệp Đồng Văn I
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng an toàn giao thông. Đ/c Huy- PCT
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng an toàn giao thông. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Tuấn Anh Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo tình hình quản lý Quy hoạch 518 khu vực Tây Đáy, huyện Thanh Liêm để đề xuất các phương án xử lý đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
Thứ 4
14/11/2018
07:30-11:30 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII (cả ngày). LĐUB LĐVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
14:00-17:00 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. LĐUB
Thứ 5
15/11/2018
10:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai trương Công ty TNHH Origin Manufactures Việt Nam. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thọ NV Khu CN Đồng Văn II
13:30-11:30 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
15:30-17:00 Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Bình Lục báo cáo, đề xuất hướng xử lý 302 trường hợp giao đất trái thẩm quyền tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Lâm Phòng 203
Thứ 6
16/11/2018
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy về việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Thế Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của thành phố Phủ Lý. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX TP Phủ Lý
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
17/11/2018
...
Chủ nhật
18/11/2018
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 17-18/11: Trực cơ quan: Đ/c Thuấn- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Thanh- LT.
- 11/11: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nam. Mời TTTU, Lãnh đạo UBND tỉnh dự.
- 20/11: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.
- 22/11: Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” gắn với sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" (2015- 2018).
- 27/11: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.