Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 12 : Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương về việc giải quyết khiếu nại với đảng viên. TTTU Tỉnh ủy
09:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Dần Sở TT&TT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên đường của các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
08:00-11:30 Đ/c Lê Khánh Hải- Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc tại tỉnh. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm Nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. LĐUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
18:15-20:00 Lãnh đạo tỉnh tiếp đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế KS Mường Thanh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính, Ban tiếp công dân Trự sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị Tổng kết thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế KS Mường Thanh Hà Nam
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt quyết toán công trình, dự án hoàn thành. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng Sở Tài chính
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Hải- PCVP, đ/c Chiến, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
08:00-11:30 Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Sở Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thế Phòng 309
09:00-11:30 Lễ Khai trương Chi nhánh Ngân hàng Wooribank (Hàn Quốc). Đ/c Huy- PCT Đ/c Hậu TP Phủ Lý
13:00-17:00 Đoàn công tác của tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Hoà Bình (Chiều ngày 22 và ngày 23/3/2019). Tỉnh Hòa Bình
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết 5 năm chiến lược Quốc gia phòng chống lao. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/03/2019
08:00-11:30 Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương về việc giải quyết khiếu nại với đảng viên. TTTU Tỉnh ủy
09:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Dần Sở TT&TT
Thứ 3
19/03/2019
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên đường của các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
08:00-11:30 Đ/c Lê Khánh Hải- Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc tại tỉnh. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm Nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. LĐUB Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
18:15-20:00 Lãnh đạo tỉnh tiếp đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế KS Mường Thanh Hà Nam
Thứ 4
20/03/2019
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính, Ban tiếp công dân Trự sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị Tổng kết thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế KS Mường Thanh Hà Nam
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt quyết toán công trình, dự án hoàn thành. Đ/c Huy- PCT Đ/c Hưng Sở Tài chính
Thứ 5
21/03/2019
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Hải- PCVP, đ/c Chiến, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
22/03/2019
07:30-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
08:00-11:30 Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Sở Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thế Phòng 309
09:00-11:30 Lễ Khai trương Chi nhánh Ngân hàng Wooribank (Hàn Quốc). Đ/c Huy- PCT Đ/c Hậu TP Phủ Lý
13:00-17:00 Đoàn công tác của tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Hoà Bình (Chiều ngày 22 và ngày 23/3/2019). Tỉnh Hòa Bình
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
23/03/2019
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết 5 năm chiến lược Quốc gia phòng chống lao. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Hà Nội
Chủ nhật
24/03/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 23-24/3: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương VT, đ/c Thanh LT.
- 27/3: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất dọc hai bên một số tuyến đường mới đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.