Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 46 : Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Hội nghị thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019 của ngành giáo dục. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Sở Giáo dục và Đào tạo
14:30-17:00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh LĐUB Tỉnh uỷ
15:30-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh uỷ
16:30-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gặp mặt chia tay đồng chí Trần Quốc Hùng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ được nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân (cả ngày). KS Hoà Bình
07:30-11:30 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
08:00-11:30 Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (cả ngày; buổi sáng từ 7h30’; buổi chiều từ 13h30’). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo ý tường Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Đô thị Khởi nghiệp Châu Giang và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Outlet và trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hải- GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý xe quá khổ, quá tải, tình trạng xuống cấp đường tại một số địa phương. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Tuấn Anh Phòng 321
14:00-17:00 Hội nghị rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp, chia sẻ Cổng Dịch công và hệ thống một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Dần Phòng 309
14:00-17:00 Nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục và vùng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
11/11/2019
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh uỷ
13:30-17:00 Hội nghị thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019 của ngành giáo dục. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Sở Giáo dục và Đào tạo
14:30-17:00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh LĐUB Tỉnh uỷ
15:30-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh uỷ
16:30-17:00 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gặp mặt chia tay đồng chí Trần Quốc Hùng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ được nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Tỉnh uỷ
Thứ 3
12/11/2019
07:30-17:00 Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân (cả ngày). KS Hoà Bình
07:30-11:30 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
08:00-11:30 Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2019. Đ/c Cẩm- PCT Trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ
Thứ 4
13/11/2019
07:30-17:00 Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (cả ngày; buổi sáng từ 7h30’; buổi chiều từ 13h30’). LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
Thứ 5
14/11/2019
07:30-11:30 Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. LĐUB Đ/c CVP, đ/c Ân và các CV Phòng 321
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
15/11/2019
08:00-11:30 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo ý tường Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Đô thị Khởi nghiệp Châu Giang và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Outlet và trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng. Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Hải- GTXD Phòng 203
08:00-11:30 Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý xe quá khổ, quá tải, tình trạng xuống cấp đường tại một số địa phương. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Tuấn Anh Phòng 321
14:00-17:00 Hội nghị rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính và kết nối, tích hợp, chia sẻ Cổng Dịch công và hệ thống một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Dần Phòng 309
14:00-17:00 Nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục và vùng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Phòng 203
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
16/11/2019
...
Chủ nhật
17/11/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 16-17/11: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi.
- 10/11: Thường trực Tỉnh uỷ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại một số khu dân cư.
- 16/11: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trường THCS Phú Phúc, Lý Nhân.
- 17/11: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nam Lý, Lý Nhân, Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT C Phủ Lý.
- 20/11: Lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
- 19/11: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVIII.