Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
05/12/2018
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2018), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ đã phối hợp với VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu nhằm tuyên truyền về chính sách, thành tựu đã đạt được trong việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới.
29/11/2018
Chiều ngày 28/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 11, định hướng tuyên truyền tháng 12/2018.
23/08/2018
Sáng ngày 23/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9/2018. Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
02/08/2018
Công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong tỉnh luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực.
02/07/2018
Hơn 2 năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng cho bộ phận "một cửa điện tử" từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm yêu cầu liên thông theo ngành dọc và quan hệ phối hợp ngang cấp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến nền hành chính hiện đại.
25/06/2018
Chiều ngày 25/6/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 6, định hướng tuyên truyền tháng 7/2018. Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
31/05/2018
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết TW5, khóa XII).
07/05/2018
Trước xu thế hội nhập sâu rộng với các quốc gia và các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự bùng nổ về mạng Internet, kèm theo đó là nhu cầu giao dịch trên mạng tăng cao. Để tạo hành lang pháp lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, nhà nước nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung, tạo công cụ để quản lý an toàn bảo mật, điều chỉnh và thúc đẩy các giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực trên mạng Internet, trong những năm gần đây, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chữ ký số. Có thể kể ra một số văn bản chính như: Luật Giao dịch điện tử ngày 19/11/2005; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
07/05/2018
Thông tin và truyền thông là một nhu cầu không thể thiếu của con người trong thời hội nhập hiện nay. Đặc biệt vai trò của thông tin và truyền thông đã phát triển mạnh đến vùng nông thôn, góp phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.
07/05/2018
Sáng ngày 07/5/2018, tại trụ sở UBND tỉnh diễn ra hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Hà Nam. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.
27/04/2018
Quý I năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa.
27/04/2018
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-STTTT triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.
16/03/2018
Việc Nhà nước ban hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức một lần nữa khẳng định, hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng của nền hành chính quốc gia, có vai trò quyết định đến quá trình đổi mới, cải cách và thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội.
27/02/2018
Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 12/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Khê.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page