Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Quyết định Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 01/12/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.
Xem chi tiết Quyết định tại đây./. 2023.11.28. Quyet dinh dinh muc kinh te- ky thuat cua Dai PTTH.pdf