Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Triển khai Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 08/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND triển khai Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây KH 446.pdf