Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
13/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
07/11/2018
Mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định sẽ được hưởng 100%, 95%, 80% tuỳ từng đối tượng.
02/11/2018
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có quy định đến năm 2020 sẽ phải hoàn thành việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân. Thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích gì là băn khoăn của nhiều người tham gia BHYT. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó trưởng Ban Sổ - Thẻ có cuộc trao đổi với PV Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam về nội dung này…
25/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.
25/09/2018
Thống kê từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, ước tính đến hết 30/9/2018, tổng thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn đạt 1.646,9 tỷ đồng bằng 70,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 86,8% dân số đạt 100,3% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham giao BHXH bắt buộc là 121.675 người đạt 98,2% kế hoạch UBND tỉnh giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.
07/09/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Một trong những nội dung quan trọng là bổ sung một số khoản mới tại Điều 12 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về Cách tính trợ cấp.
23/08/2018
Nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), những năm qua, ngành BHXH tỉnh thường xuyên tăng cường đổi mới hoạt động truyền thông. BHXH tỉnh đã ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.
22/08/2018
Sáng ngày 22/8/2018, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam tổ chức hội thảo tập huấn tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
15/08/2018
Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
10/08/2018
Thực hiện Nghị định của Chính phủ về áp dụng mức lương cơ sở mới từ 01/7/2018, theo đó nhiều quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia cũng được điều chỉnh tăng.
10/08/2018
Ngày 03/8/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2018 - 2019.
07/08/2018
Ngày 03/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
17/07/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 994 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 45 cuộc thanh tra chuyên ngành, 205 cuộc thanh tra liên ngành và 744 cuộc kiểm tra. Thực hiện truy thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN được 486,4 triệu đồng; thu hồi tiền chi chế độ tử tuất, ốm đau, thai sản không đúng quy định 371,3 triệu đồng; xuất toán 447 triệu đồng chi sai BHYT; xử phạt vi phạm hành chính 23 đơn vị với số tiền 547 triệu đồng…
12345
Previous Page 1-15 Next Page