Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
10/08/2018
Thực hiện Nghị định của Chính phủ về áp dụng mức lương cơ sở mới từ 01/7/2018, theo đó nhiều quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia cũng được điều chỉnh tăng.
10/08/2018
Ngày 03/8/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2018 - 2019.
07/08/2018
Ngày 03/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
17/07/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 994 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 45 cuộc thanh tra chuyên ngành, 205 cuộc thanh tra liên ngành và 744 cuộc kiểm tra. Thực hiện truy thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN được 486,4 triệu đồng; thu hồi tiền chi chế độ tử tuất, ốm đau, thai sản không đúng quy định 371,3 triệu đồng; xuất toán 447 triệu đồng chi sai BHYT; xử phạt vi phạm hành chính 23 đơn vị với số tiền 547 triệu đồng…
03/07/2018
Thời gian qua, 1 số trang mạng xã hội đã đem ra so sánh lợi ích giữa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu với tham gia bảo hiểm nhân thọ, với gửi tiết kiệm. Trước tiên, phải khẳng định việc so sánh trực tiếp sản phẩm của mình với sản phẩm của một doanh nghiệp khác là vi phạm Điều 43 và Điều 45 Luật Cạnh tranh.
25/06/2018
Từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với tám nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 6,92%.
20/06/2018
Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2018 được qui định cụ thể với khối hưởng lương ngân sách và khối doanh nghiệp chi trả cho người lao động.
20/06/2018
Để thanh toán được tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), trước hết, mọi người cần phải có sổ BHXH được đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH chốt và trả sổ. Thực tế, có nhiều ngươi tham gia BHXH bắt buộc nhưng sau khi nghỉ việc thì không lấy được tiền BHXH. Lý do phổ biến nhất là thiếu các giấy tờ, thủ tục cần thiết.
15/06/2018
Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018 - 2020 Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 vừa được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành mới đây.
13/06/2018
Ngày 05/6/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 691/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Trong đó, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt từ 95% trở lên.
06/06/2018
Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục có thể được cơ quan Bảo hiểm chi trả 100% hoặc đồng chi trả mức 5% hoặc 20%.
01/06/2018
Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
31/05/2018
Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng, mà không in, đổi thẻ mới.
12345
Previous Page 1-15 Next Page