Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Chứng thực
Cơ quan giải quyết UBND cấp xã
Nội dung QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của cấp xã 2021.pdf