Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 6

Tin theo lĩnh vực Bầu cử  
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 6
Ngày 11/5/2016, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri của các xã : Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Tiên Nội, Tiên Ngoại với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đơn vị bầu cử số 6.