Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin: Bán đất nền tại dự án ĐTXD HTKT khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang h...

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
Cung cấp thông tin: Bán đất nền tại dự án ĐTXD HTKT khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang hoàn thiện tuyến đường Trần Văn Chuông thành phố Phủ Lý (vị trí 3)