Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lê Hồ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lê Hồ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 02 ngày 18, 19/3/2020, Đảng bộ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh Hà Nam.

IMG_4831.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Dự và chúc mừng ĐH có ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; ông Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng; lãnh đạo huyện Kim Bảng; lãnh đạo xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng; lãnh đạo các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh cùng 215 đại biểu chính thức thay mặt cho 371 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Lê Hồ…

IMG_4846.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, huy động 90 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Chú trọng lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN), ngành nghề. Giá trị sản xuất CN - TTCN hằng năm tăng bình quân 17,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3,26%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 31 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm có gần 96% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

IMG_4857.jpg
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng Phạm Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Lê Hồ đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển CN - TTCN, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1/3 tổng số hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm, đến năm 2025 đạt 1,66 tỷ đồng; xã Lê Hồ đạt tiêu chí phường trước năm 2025; hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 91%; Trong nhiệm kỳ, kết nạp 06 đảng viên mới/năm...

IMG_4860.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_4862.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Lê Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Lê Hồ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ; tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển xã thành phường làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

IMG_4878.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới

BCH.JPG

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới​​

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020 - 2025./.