Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Trong 1,5 ngày (ngày 21 và sáng ngày 22/9), tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

z3741722720176_1edac4187ecb.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

 Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Lộc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hồng Nga - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương đoàn cùng 205 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 36.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh...

z3741722808858_28ffe2f5ed4f.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Tuổi trẻ Hà Nam khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh" cho Đại hội Đoàn TNCS tỉnh khóa XV

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên toàn tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội gồm 3 phiên diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 21 và sáng ngày 22/9). Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Tỉnh đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV đề ra. Hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn các cấp được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức, công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm. Các phong trào cách mạng của tuổi trẻ có bước chuyển biến mạnh mẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đoàn được chú trọng. Chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao. Hà Nam cũng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc thực hiện chủ trương mới của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Phó Bí thư kiêm nhiệm xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các chương trình hành động với thanh niên được các cấp triển khai với những nội dung thiết thực, góp phần phát triển thanh niên và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi có nhiều tiến bộ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “ Khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển", Đại hội đã đề ra mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Nam giàu mạnh, văn minh, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 

DSC00773.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đaị hội

z3741792000631_a920999fed9b.jpg
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Tỉnh đoàn Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng để từ đó quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tập trung hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao để triển khai thực hiện thông qua tổ chức tốt các phong trào, hoạt động của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn, hội, đội trong tỉnh cần tích cực đổi mới nội dung và đa dạng về hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với thanh thiếu niên. Các tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ măng non; quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; tin tưởng và giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

DSC00605.jpg
Đại hội đã trao tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh công trình măng non trị giá 1 tỷ đồng

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Nam được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng mang khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hà Nam khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh". Đại hội cũng trao tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh công trình măng non trị giá 1 tỷ đồng.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 10 đồng chí.

DSC00817.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam khóa XV

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV diễn ra vào chiều ngày 21/9/2022 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XV. Đồng chí Trần Ngọc Nam - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027./.