Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam
Chiều ngày 25/5/2023, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực - Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam.

z4375630472281_8f890830fc5c.jpg

Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Thị Lụa chủ trì hội nghị

Tiếp đoàn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; cán bộ phụ trách cơ yếu các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…

 z4375630705772_8e45f95468f3.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực nhấn mạnh: Hiện nay Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề về an ninh phi truyền thống, chiến tranh thông tin đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sứ mệnh và nhiệm vụ của ngành Cơ yếu. Ngành Cơ yếu Việt Nam từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia; quản lý, triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang Nhân dân trong mọi tình huống…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của trung ương về xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu tại địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới; thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về cơ yếu; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng cơ yếu vững về tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị, tài liệu mật mã được bảo đảm an toàn, đúng quy định của ngành.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Trần Đăng Lực  đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác cơ yếu, công tác bảo mật an toàn thông tin trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ cơ yếu; tích cực sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ,…

z4377273535442_ec8d36a5e49bfa209b8cbc4f7f348ae2.jpg 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, tỉnh Hà Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm thực hiện các nội dung đoàn công tác trao đổi để thực hiện tốt hơn nữa công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau hội nghị, đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đã đi thăm và kiểm tra Phòng Cơ yếu (Văn phòng Tỉnh ủy)./.

Phạm Nga