Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023.