Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Chiều ngày 01/02/2024, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến, cho chủ trương về một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_0423.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Nhằm đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của cấp ủy, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tập trung kiện toàn bổ sung công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát và tuân thủ nghiêm những quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, xem xét và tiến hành bỏ phiếu, kiện toàn bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Đình Thoảng trình bày Đề án kiện toàn, bổ sung 05 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và 02 đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy. Sau khi nghe trình bày đề án, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 05 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 02 đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị diễn ra theo đúng quy trình 5 bước bỏ phiếu kín.

 DSC_0435.jpg

 DSC_0436.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh ủy

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã cho chủ trương về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Thời đại và Đổi mới sáng tạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định: Về công tác cán bộ, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giới thiệu 05 đồng chí bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, giới thiệu 02 đồng chí bổ sung ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao. BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoàn thiện thủ tục hồ sơ để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư xem xét quyết định, đảm bảo đúng các quy trình theo quy định.

Về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thời đại và Đổi mới sáng tạo, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương đối với nội dung đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng quy định đảm bảo phù hợp với những quy hoạch có liên quan./.

Thương Huyền