Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền năm 2022
Sáng ngày 29/9/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về  nhân quyền năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ về Nhân quyền tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ về Nhân quyền Chính phủ; Nguyễn Hải Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao); lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh...

z3759076651730_7ec95076fc87.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ về Nhân quyền tỉnh Trần Xuân Dưỡng nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, nhất là liên quan đến tự do tôn giáo, đất đai, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, cải cách thủ tục hành chính... Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không để phát sinh, phức tạp bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề quyền con người và công tác nhân quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chưa được đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền dẫn đến công tác bảo vệ và đấu tranh bảo đảm quyền con người có nơi, có lúc chưa đầy đủ, kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Công tác này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, hiện diện trong mọi mặt của đời sống xã hội, do đó, cần sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở.

 z3759076869355_e5a89aea2958.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ về nhân quyền tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ về nhân quyền Chính phủ truyền đạt nội dung chuyên đề: “Công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người"; Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Nguyễn Hải Lưu truyền đạt chuyên đề: “Hoạt động lợi dụng các cơ chế nhân quyền Liên Hợp quốc để gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền; thực tiễn công tác đấu tranh, đối thoại về nhân quyền thông qua các diễn đàn song phương, đa phương".

 z3759076398399_47e92eb80045.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ về nhân quyền Chính phủ  truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền nhằm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động lợi dụng về dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh./.