Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 23/02/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hoàng Long - Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 - Ủy viên Hội đồng GDQP&AN Quân khu 3 dự và chỉ đạo hội nghị.

IMG_0187.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Lường Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh…

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, song công tác GDQP&AN của tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Một số nhiệu vụ đạt kết quả tốt như: Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 2,3,4 được chú trọng. Trong năm, Hội đồng GDQP&AN đã tham mưu cho Tỉnh ủy cử 01 đồng chí đối tượng 1 bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Hội đồng GDQP&AN Trung ương tổ chức; tổ chức 02 khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 215 đồng chí đối tượng 3; chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các huyện, thị xã, thành phố bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 872 đồng chí đối tượng 4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP&AN, một số nội dung, kiến thức mới cho trên 6.800 đồng chí là đối tượng 3,4 và chức sắc, chức việc tôn giáo. Bồi dưỡng kiến thức QP&AN trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, nội dung, phương pháp, chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên; GDQP&AN cho học sinh, sinh viên được chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19, cơ sở vật chất, trang bị được quan tâm đầu tư.

Thảo luận tại hội nghi, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện công tác GDQP&AN trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác GDQP&AN trong thời gian tới.

IMG_0191.jpg 

​Thiếu tướng Phạm Hoàng Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hoàng Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác GDQP&AN tỉnh năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2022 Hội đồng GDQP&AN tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN và công tác GDQP&AN tới toàn thể đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác QP&AN nói chung và công tác GDQP&AN nói riêng; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ đối tượng 1,2 đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN đảm bảo chỉ tiêu trung ương, Quân khu 3 giao; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3,4 trên địa bàn; chỉ đạo thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đúng quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc môn GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền GDQP&AN toàn dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước đối với Hội đồng GDQP&AN các địa phương…/.