Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo Thông báo Khảo cổ học toàn quốc năm 2023: Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Hội thảo Thông báo Khảo cổ học toàn quốc năm 2023: Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58
Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hội thảo Thông báo Khảo cổ học toàn quốc năm 2023: Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58”.