Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Năm 2022, công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường của tỉnh. Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; các vấn đề môi trường nổi cộm, bức xúc, các “điểm nóng", công tác thu gom xử lý chất thải rắn ở các địa phương, tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của túi ni lông, chất thải nhựa và một số biện pháp chủ động áp dụng để hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt của người dân. Khuyến khích, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trường học, trung tâm thương mại, khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử. Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường tại các chuyên mục: Bảo vệ môi trường, Thương mại - Dịch vụ, Đời sống xã hội, Công nghiệp và phát triển, Tài nguyên - Môi trường. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường trong các chuyên mục như Thời sự, Xây dựng Nông thôn mới, Sức khỏe đời sống, Vấn đề hôm nay, Pháp luật và cuộc sống. Thường xuyên đổi mới cách thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về pháp luật bảo vệ môi trường nhằm kịp thời phản ánh các vấn đề về môi trường, đặc biệt tuyên truyền, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác bảo vệ môi trường gắn với các cuộc vận động, phong trào như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua “Dân vận khéo, “Tuổi cao gương sáng", “Hội viên Hội cựu chiến binh gương mẫu", “5 không 3 sạch", các phong trào tình nguyện “Bảo vệ môi trường", mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"…

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan thường xuyên thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường…

Giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, đặc biệt tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị. Cụ thể không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sử dụng các bình thủy tinh thay thế, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Sở Công Thương yêu cầu các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi… thực hiện giảm thiểu, hạn chế tối đa việc sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc nhựa, bao gói nhựa thực phẩm…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá, tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; không cung cấp và sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong kinh doanh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các khu, điểm di tích, du lịch, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong các sự kiện, tham quan, du lịch, nghỉ ngơi; lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống rác thải nhựa thông qua các đợt kiểm tra di tích, lễ hội, các buổi tập huấn, tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài liệu tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa cho Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh để tuyên truyền trong các hội viên.

Năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, hướng tới chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế - xã hội; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam./.

 

 Khánh Ngọc​