Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 05/12/2023, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đã chính thức khai mạc. Các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

123ab.jpg

Chủ tọa kỳ họp

 345bc.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX…

878732.jpg.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh, tại phiên họp trù bị, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua chương trình, thời gian, nội dung kỳ họp. Theo đó kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 05 nội dung gồm: Xem xét, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh và các ngành về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm có tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm 2024. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Nghe báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các báo cáo quan trọng khác. Thảo luận, xem xét thông qua 03 Nghị quyết về Chương trình, Kế hoạch hoạt động, Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; 22 Nghị quyết về kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy. HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; những ý kiến của cử tri tiếp nhận tại kỳ họp qua đường dây nóng và hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh theo quy định.

Để Kỳ họp thành công tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng và xem xét quyết định những chủ trương đúng, sát với thực tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của người dân. HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp; tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

798av.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro... Song với sự chỉ đạo tập trung, điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/16 chỉ tiêu chủ yếu tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước gần đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, thu hút đầu tư tăng khá; thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi; hoạt động du lịch đạt kết quả cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, liên vùng được quan tâm đầu tư. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì; dịch bệnh được kiểm soát. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

​Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Kỳ họp đã nghe nội dung các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về các lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính - Ngân sách; Nội vụ; Nông nghiệp; Pháp chế; Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Ngân sách và các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Chiều ngày 05/12/2023, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục chương trình làm việc./.

Lương Hậu​