Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố Phủ Lý
Sáng ngày 11/12/2023, Thường trực HĐND thành phố Phủ Lý khai mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố Phủ Lý khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

DSC_8092.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; bà Nguyễn Thị Phúc Thảo - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Hữu Chương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Phạm Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp và các đại biểu HĐND thành phố...

DSC_8097.jpg

Chủ tọa kỳ họp

DSC_8085.jpg

Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố được tổ chức sau thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Nam với nhiều quyết sách đúng đắn, sáng suốt, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi cho cả hệ thống chính trị. Theo chương trình, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau để HĐND thành phố quyết định đúng, sát với tình hình thực tế, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân thành phố. Các đại biểu HĐND thành phố thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ràng và bám sát các nhóm vấn đề. Các thành viên UBND thành phố trả lời thẳng thắn về kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới để các đại biểu HĐND và cử tri thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp là của Thành ủy - HĐND thành phố; sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội của thành phố được ổn định. Cụ thể: GRDP bình quân đầu người ước đạt 173,5 triệu đồng/người/năm, tăng 12,4% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 35.705,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 21.332 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022. Thu cân đối ngân sách ước đạt 2.328 tỷ, đạt 182,1% kế hoạch tỉnh giao, 162,8% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 5.997 người, đạt 100,2% so với kế hoạch… Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, tạo điều kiện tiền đề để thực hiện các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các phân khu chức năng và hạ tầng thương mại dịch vụ chất lượng cao. Các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương tiếp tục được quan tâm, triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được tập trung triển gắn với triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2023, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX được duy trì thường xuyên tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân. Các kỳ họp, phiên họp được chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Hoạt động của HĐND thành phố đã thể hiện được tính liên tục và kế thừa. Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các phường, xã kịp thời tổ chức kỳ họp chuyên đề kiện toàn các chức danh khuyết thiếu, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 1,5 ngày làm việc (từ ngày 11/12-12/12/2023), HĐND thành phố Phủ Lý tiếp tục nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của các ban, ngành, đơn vị. Thông qua một số nội dung về ngân sách; đầu tư công và nguồn vốn. Đồng thời HĐND thành phố còn thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác...

HĐND thành phố cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu ra./.

Lương Hậu