Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp UBND tỉnh
Sáng ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp thảo luận dự thảo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung khác. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố… 

 

IMG_0980.jpg 

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày. Theo dự thảo, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 626 hồ, ao, đầm với tổng diện tích là 14.540.972m2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện. thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; thường xuyên rà soát, thống kê đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm trái phép trên địa bàn. IMG_0975.jpg


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu thảo luận tại phiên họp

Đại biểu cũng thảo luận nội dung các dự thảo: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực đất đai); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoảng sản giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực khoảng sản); Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ. IMG_0984.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu toàn bộ các ý kiến thảo luận góp ý tại phiên họp để hoàn thiện các dự thảo kế hoạch. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Đối với dự thảo các nghị quyết, các ngành, các cấp phải nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và phương hướng khắc phục giải quyết. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các ngành thảo luận xây dựng chính sách khen thưởng, trong đó đặt lợi ích khen thưởng người dân lên hàng đầu, khen thưởng những hộ nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, làm rõ tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, số hóa để quản lý đất đai. Trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản làm rõ những tồn tại về khai thác vượt mốc, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường./.