Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023
Sáng ngày 23/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10,11/2023, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_0007.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các ban HĐND tỉnh…

IMG_0040.jpg

Ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại phiên họp

Trong tháng 10,11/2023, UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023; nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đề xuất, chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 15), kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ năm 2023 theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; rà soát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành, nắm bắt những vướng mắc, bất cập để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và phát huy hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình và các nội dung báo cáo, trình tại kỳ họp; phân công, chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các địa bàn, lĩnh vực cụ thể gửi tới UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời…

IMG_0045.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của của cử tri; việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

IMG_0032.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận phiên họp

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Trong đó tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy trình, quy định, khách quan, nghiêm túc; tập trung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đủ căn cứ pháp lý, chất lượng, tính hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân. Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, tập trung vào những chỉ tiêu khó đạt để hoàn thành đạt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; việc triển khai thực hiện những cơ chế, chính sách đã ban hành, nhất là cơ chế liên quan đến phát triển nông nghiệp - nông thôn; các chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Tập trung hoàn thành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện thông báo kết quả các cuộc giám sát để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tăng cường giám sát, phối hợp, nắm tình hình việc giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài liên quan đến một số lĩnh vực đời sống, sinh hoạt của cử tri và Nhân dân.

 Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn ứng cử, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất xem xét, xử lý. Tích cực nghiên cứu các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 để thảo luận, tham gia ý kiến, chuẩn bị các nội dung chất vấn và quyết định các vấn đề. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, đồng thời tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Phạm Nga​