Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023
Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023.
Tin liên quan