Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng ngày 04/8/2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc trọng thể kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám - kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào 16 báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền, với sự nhất trí cao của 100% các vị đại biểu HĐND tỉnh.

DSC_2191.jpg

​Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong hoạt động của mình để có nhiều đề xuất, kiến nghị về các cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đồng thời, gắn bó mật thiết với cử tri; thẳng thắn, trách nhiệm để trả lời, giải thích cho cử tri rõ những vấn đề mà cử tri kiến nghị, nhưng hiện còn khó khăn về nguồn lực để thực hiện hoặc chưa có quy định của pháp luật và chính sách hiện hành, để cử tri và Nhân dân chia sẻ, tránh kiến nghị nhiều lần và kiên quyết kiến nghị, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân; bám sát Chương trình hành động và giữ đúng lời hứa trước cử tri và Nhân dân để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Qua phân tích, đánh giá cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm phát triển khá, tốc độ tăng trưởng đạt 9,24%. Sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển. Thương mại - dịch vụ - du lịch đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, trong đó du lịch tăng trưởng cao. Nông nghiệp phát triển ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai hiệu quả. Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Chất lượng giáo dục được duy trì và đạt thành tích cao. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề được đẩy mạnh. Chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được nâng lên; dịch bệnh được kiểm soát; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được quan tâm. Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và những kết quả quan trọng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, HĐND cũng yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được; tích cực đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và bổ sung các giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

HĐND tỉnh cũng đã nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công  tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh  khoá XIX.

HĐND tỉnh hoan nghênh Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thể hiện vai trò nhân tố trung tâm, nòng cốt phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Tích cực tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách nhất là các chính sách có tác động lớn đến người dân; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân và phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền các cấp và gửi tới Kỳ họp thứ tám -  Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khoá XIX.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần đổi mới; trong không khí dân chủ, sôi nổi, xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 25 nghị quyết theo Chương trình đã đề ra. Nội dung các nghị quyết rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Và để HĐND, các ban của HĐND và cử tri giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

- Kính thưa các vị đại biểu!

- Thưa cử tri và Nhân dân!

Sáu tháng cuối năm, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, ngay sau kỳ họp này, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết, chương trình, kết luận của Tỉnh ủy. Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Nhất là những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; đầu tư xây dựng; thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án... Trên cơ sở đó, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà 6 tháng đầu năm đã đạt và vượt. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Hai là:  Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các quy hoạch chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất và bám sát các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cùng với Quy hoạch các khu công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 và Đề án Khu công nghệ cao trong thời gian sớm nhất để triển khai thực hiện.

Ba là: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác hiệu quả Khu Du lịch Quốc gia Tam Chúc gắn với các điểm du lịch văn hoá- tâm linh trên địa bàn. Tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; thực hiện các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP; đẩy nhanh chuyển đổi và phát triển chăn nuôi tập trung, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm về đầu tư công; các dự án đô thị, thương mai, dịch vụ, du lịch lớn của tỉnh.

Tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án: Đường Cầu Tân Lang; đường kết nối 2 đền Trần; đường song hành Quốc lộ 21; các nút giao Phú Thứ, Liêm Sơn; Cảng Yên Lệnh; các khu Đô thị - dịch vụ - du lịch Ba Sao, Liêm Tiết - Liêm Cần, Lam Hạ, khu đô thị lõi thị xã Duy Tiên, Kim Bảng, Thái Hà… tạo điều kiện thuận lợi để khởi công xây dựng cảng Yên Lệnh và hoàn thành việc xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô Hồng Đức để sớm đi vào hoạt động.

Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tổ chức tốt các đoàn công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh... Đồng thời, sửa đổi, ban hành và thực hiện các cam kết, các chính sách hỗ trợ đối với các nhà đầu tư; chuẩn bị cung cấp đầy đủ thông tin, cơ sở hạ tầng, giao thông, mặt bằng; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

Tập trung thu hút lao động phục vụ nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh thu hút và phát triển nhà ở xã hội và các thiết chế văn hóa - xã hội đáp ứng nhu cầu của người lao động trong tỉnh, nhất là các khu, cụm công nghiệp, nhà máy.

Bốn là: Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tự chủ ngân sách năm 2022 và có đóng góp về ngân sách Trung ương.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, nhất là những dự án sử dụng nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường. Tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung kiến nghị, phản ánh kéo dài của cử tri và Nhân dân và của các vị đại biểu HĐND như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và  xử lý các vấn đề tồn đọng về đất đai; xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy và các khu vực tẩy nhuộm của các làng nghề; tiến độ thi công một số dự án nước sạch, chất lượng nước sinh hoạt; xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông; kiểm soát, xử lý xe không có bạt che phủ, xe chở quá khổ, quá tải…

Năm là: Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động nông thôn, nhất là khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm chủng, tăng cao độ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng để bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.

Sáu là: Củng cố quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục có hiệu quả những hạn chế về chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai công tác chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; quan tâm dành nguồn lực hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo;  tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Bảy là: Chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Tập trung giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo hơn, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ thời gian gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý đối với những tập thể, cá nhân có vi phạm hoặc để ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chậm trễ, kém hiệu quả.

Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp. Vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp công sức cùng với cấp uỷ, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022; tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Tám là: Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, ngay sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội; đại diện các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã cùng toàn thể các quý vị đại biểu về dự và đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho kỳ họp.

Cảm ơn cử tri và Nhân dân đã luôn quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã dự và kịp thời đưa tin, tuyên truyền về kỳ họp đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh; cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt cho kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ tám - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX.

Chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!