Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động công tác tư tưởng văn hóa quý III năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết quả hoạt động công tác tư tưởng văn hóa quý III năm 2019
Quý III/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa.

Trong công tác quản lý nhà nước, về lĩnh vực báo chí, sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng cho các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và định hướng các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các hoạt động kỷ niệm trong tháng…

Các cơ quan báo chí của tỉnh thông tin đầy đủ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp thông tin thời sự, thông tin giải trí, giới thiệu các phóng sự đề cập đến những khó khăn, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, duy trì có chất lượng các chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cơ quan thường trú, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú của báo trung ương phản ánh kịp thời các vấn đề, sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, văn hoá xã hội của tỉnh trên kênh thông tin quốc gia. Trong quý III, các cơ quan báo chí của tỉnh phản ánh khoảng 1.700 tin bài; cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam, Văn phòng thường trú Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Nam, phóng viên thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nam phản ánh khoảng 190 tin, bài về Hà Nam. Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, đáp ứng tốt quyền được tiếp nhận thông tin của nhân dân.

Trong quý, các báo: Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Nhân dân; Giáo dục và Thời đại; Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra; Công Lý; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế nông thôn; Đấu thầu; vtc.vn; Tiền phong; Vietnamnet; Giao thông; Đời sống Việt Nam; Công luận… phản ánh toàn diện tình hình hoạt động trên địa bàn tỉnh: Hà Nam chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư mới 133 tỷ đồng; Nhà máy nước sạch bán nước bẩn ở Hà Nam: Các sở 'đá bóng trách nhiệm', dân chịu thiệt; Hà Nam: Nông dân bỏ ruộng không gieo cấy gia tăng; Thành quả giáo dục tạo cú hích thúc đẩy công cuộc đổi mới ở Hà Nam; “Oằn lưng" chịu nguồn thải; Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam ra quân xử lý quyết liệt tình trạng xe quá tải, cơi nới; 5 năm, Hà Nam cấp vốn vay hơn 3.000 tỷ đồng cho đối tượng chính sách; Hà Nam: Sớm khắc phục dòng kênh ô nhiễm; Cách làm sáng tạo ở Hà Nam; Cô trò náo nức khai giảng năm học mới; Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng du lịch; Hà Nam: Thanh tra dự án khiến “cả thôn không cho trẻ đến trường"; Huyện Thanh Liêm vận động người dân đưa trẻ tới trường; Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư dự án khu thương mại 120 tỷ đồng; Hà Nam: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đối thoại với cán bộ, nhân dân xã Chính Lý; Dân kêu trời vì nước thải của Cụm công nghiệp Bình Lục; Xử lý nhiều trường hợp xe quá tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ninh Bình…

Về xuất bản, sở đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Trong quý III, sở cấp 33 giấy phép các loại; trực tiếp nhận, đọc những xuất bản phẩm lưu chiểu do sở cấp phép, thực hiện tốt việc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, đôn đốc nộp lưu chiểu theo quy định.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, sở ban hành các văn bản đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo công tác tuyên truyền về: phòng chống mua bán người; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động“tín dụng đen"; cuộc thi “Giải cứu trái đất - Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu"; các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019; quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu; kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, sở ban hành các công văn: Công văn số 423/STTTT-TTBCXB ngày 02/7/2019 đề nghị Công an tỉnh Hà Nam, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Thanh Liêm kiểm tra thông tin Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống (baonhandao.vn) phản ánh về bài viết: Hà Nam: Lực lượng chức năng 'bận' gì khi để xe quá khổ quá tải lộng hành? Công văn số 524/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2019 cung cấp thông tin của Sở Giao thông Vận tải Hà Nam cho Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống về bài viết: Hà Nam: Lực lượng chức năng 'bận' gì khi để xe quá khổ quá tải lộng hành? Công văn số 572/STTTT-TTBCXB ngày 28/8/2019 đề nghị Sở Y tế kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Gia đình và Pháp luật phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Hà Nam: Ai bao che cho những sai phạm ở Trung tân Y tế thành phố Phủ Lý". Công văn số 590/STTTT-TTBCXB ngày 05/9/2019 cung cấp thông tin của UBND huyện Kim Bảng cho Báo điện tử Ngày mới Online về bài viết: “Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: Đất của dân bỗng dưng thành đất… của xã!? Công văn số 594/STTTT-TTBCXB ngày 06/9/2019 đề nghị UBND huyện Thanh Liêm kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Công Luận phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Thanh Liêm (Hà Nam): Gian lận hồ sơ dự thầu tại dự án hơn 6,3 tỷ đồng". Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 16/9/2019 đề nghị UBND huyện Kim Bảng kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Pháp luật và Xã hội phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: Đất của bố, UBND huyện Kim Bảng cấp GCNQSDĐ cho con - Kỳ 1: 10 năm, 2 đời người và… 1 kịch bản. Công văn số 630/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2019 đề nghị UBND huyện Bình Lục, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thông tin mà Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh; kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về bài viết: “Hà Nam: Dân kêu trời vì nước thải của CCN Bình Lục.

Về tổ chức họp báo, sở ban hành Công văn số 634/STTTT-TTBCXB ngày 23/9/2019 chấp thuận cho Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý III/2019, phương hướng quý IV/2019.

Trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đã thu thập, biên tập nhiều tin, bài có chất lượng đăng trên cổng, phản ánh về các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế phục vụ nhu cầu thông tin của các tổ chức và cá nhân; tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Trong quý III, cổng chính cung cấp khoảng 100 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trung bình hằng tháng cập nhật 80 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin: Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy; Một cửa, một cửa điện tử liên thông thủ tục hành chính; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Phòng, chống tham nhũng; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; Công khai ngân sách; Phổ biến tuyên truyền nộp thuế điện tử; Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các chuyên mục này đã cung cấp nhiều tin, bài tuyên truyền về sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hướng dẫn sử dụng nộp thuế điện tử; chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của trung ương, của tỉnh đối với người tham gia; báo cáo cung cấp thông tin và trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi có những thông tin không khách quan mà báo chí phản ánh.

Quý IV/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản: Nhận xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí; thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, cấp các loại giấy phép xuất bản, đọc lưu chiểu các tài liệu đã cấp phép xuất bản. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức giao ban báo chí. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đôn đốc các cơ quan thực hiện tốt Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt kịp thời cung cấp thông tin chính thống của cơ quan nhà nước với những vấn đề báo chí trung ương phản ánh không thuận chiều về tỉnh. Tích cực tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương quý IV, tập trung vào những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; các ngày kỷ niệm của tỉnh và các ngành.../.