Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Tự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày hết hạn 18/11/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.