Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày hết hạn 25/06/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.