Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện BT,HT,TCĐC và cưỡng chế kiểm đếm...
Ngày hết hạn 29/06/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện BT,HT,TCĐC và cưỡng chế kiểm đếm...
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.