Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 09/06/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định chính sách đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.