Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011

Các sở ban ngành Sở Công Thương  
Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011
Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI diễn ra từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, một sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho một thời kỳ ổn định xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.
Kết quả đạt được năm 2010 với những chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm đạt 5.386 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,87 triệu đồng; cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 21,2%; công nghiệp – xây dựng đạt 48,2%; dịch vụ đạt 30,6%... tạo tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011.
 Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, năm 2011 tỉnh Hà Nam tiếp tục khắc phục khó khăn bảo vệ thành công các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra : Tổng sản phẩm đạt 6.097 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,42 triệu đồng; cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 19,9%; công nghiệp – xây dựng đạt 50,1%; dịch vụ đạt 30%...
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết số 27/2010 về giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Theo đó, ngành thông tin và truyền thông được giao một số chỉ tiêu sau:
Tổng số thuê bao điện thoại: 803.760
Số thuê bao điện thoại bình quân: 102 máy/100 dân
Tổng số thuê bao Internet: 21.500
Số thuê bao Internet bình quân: 2,72 thuê bao/100 dân
Chính phủ điện tử mức: 3 (có 8-10 dịch vụ công trên mạng).
Với những kết quả đã đạt được năm 2010 và cả giai đoạn 2006-2010, ngành thông tin truyền thông sẽ quyết tâm thực hiện tốt tất cả các chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao cho./.

 

Nguyễn Thị Tỉnh
Tin liên quan  
Sở Công Thương (14/07/2004)