Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

Toàn cảnh Tổ chức hành chính  
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

1. NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

 

 

 

 

 

- Năm sinh: 1961

- Quê quán: Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật; Cử nhân Luật; Đại học Thủy lợi

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 02263.841.337

- Điện thoại di động: 0915.038.247

- Email: nguyenxuandong@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, kinh tế đối ngoại, ngoại vụ, ngân sách, tổ chức, nội chính, thanh tra, thi đua khen thưởng.

- Đơn vị phụ trách: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.


  2. TRƯƠNG MINH HIẾN

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

- Năm sinh: 1960

- Quê quán: Xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Email: truongminhhien@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, tài nguyên và môi trường, xây dựng, hạ tầng đô thị; doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài khu công nghiệp; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đơn vị phụ trách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; huyện Bình Lục; thành phố Phủ Lý.

  

3. BÙI QUANG CẨM

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

 - Năm sinh: 1960

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm I Hà Nội (Toán)

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại cơ quan: 0226.350.1120

- Điện thoại di động: 091.566.9888

- Email: buiquangcam@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, tôn giáo, dân số, gia đình và trẻ em, tư pháp, thi hành án dân sự, hạ tầng du lịch, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đơn vị phụ trách: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam; Cục Thi hành án dân sự; huyện Lý Nhân; huyện Kim Bảng.


4. TRƯƠNG QUỐC HUY

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh


 - Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh- Cử nhân Kinh tế lao động

​- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại di động: 0947455888

- Email: truongquochuy@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế tổng hợp, giao thông, tài chính, công nghiệp, thương mại; công tác đối ngoại; phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp và thu đầu tư trong khu công nghiệp; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Đơn vị phụ trách: Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Các đơn vị thuộc khối Ngân hàng; Cục Thống kê; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chi cục Hải quan Hà Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn III; Viễn thông Hà Nam; Bưu điện tỉnh; Điện lực tỉnh; huyện Duy Tiên; huyện Thanh Liêm.