Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

Toàn cảnh Tổ chức hành chính  
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

1. NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

 

 

 

 

 

- Năm sinh: 1961

- Quê quán: Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật; Cử nhân Luật; Đại học Thủy lợi

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 02263.841.337

- Điện thoại di động: 0915.038.247

- Email: nguyenxuandong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, kinh tế đối ngoại, ngoại vụ, ngân sách, tổ chức, nội chính, thanh tra, thi đua khen thưởng.

Phụ trách các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.2. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh​ 

ong vuong png.png

- Năm sinh: 1965

- Quê quán: Xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Luật; Đại học Công Đoàn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: nguyenducvuong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Lĩnh vực kinh tế ngành:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, tài nguyên và môi trường, xây dựng, hạ tầng đô thị; doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài khu công nghiệp; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối kinh tế ngành.

Phụ trách các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; huyện Bình Lục; thành phố Phủ Lý (trực tiếp phụ trách thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý).

+ Lĩnh vực kinh tế tổng hợp:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế tổng hợp, giao thông, tài chính, công nghiệp, thương mại; công tác đối ngoại; phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp và thu đầu tư trong khu công nghiệp; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối tổng hợp; khối doanh nghiệp.

Phụ trách các đơn vị: Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Các đơn vị thuộc khối Ngân hàng; Cục Thống kê; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chi cục Hải quan Hà Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam; Viễn thông Hà Nam; Bưu điện tỉnh; Điện lực tỉnh; thị xã Duy Tiên; huyện Thanh Liêm.

Làm nhiệm vụ thay Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. ĐINH THỊ LỤA

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh​ 

DTLua.jpg

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: dinhthilua@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, tôn giáo, dân số, gia đình và trẻ em, tư pháp, thi hành án dân sự, hạ tầng du lịch, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thay mặt Ủy ban giữ mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối văn hóa - xã hội; khối huyện, thị xã, thành phố.

Phụ trách các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam; Cục Thi hành án dân sự; huyện Lý Nhân; huyện Kim Bảng.​