Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

Toàn cảnh Tổ chức hành chính  
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam

1. TRƯƠNG QUỐC HUY

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Truong Quoc Huy.png

 

 

 

 

 

 

- Năm sinh: 1970

- Quê quán: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân kinh tế lao động

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: truongquochuy@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phụ trách chung, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, kinh tế đối ngoại, ngoại vụ, ngân sách, tổ chức, nội chính, thanh tra, thi đua khen thưởng.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối nội chính.

Phụ trách các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.


2. NGUYỄN ANH CHỨC

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh​ 

- Năm sinh: 1971

- Quê quán: xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 0904442323​

- Email: nguyenanhchuc@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế tổng hợp, tài chính; xây dựng, hạ tầng đô thị; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tư pháp, thi hành án dân sự; văn hóa thể thao và du lịch; công tác đối ngoại. Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thay mặt Ủy ban giữ mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung Ban Cán sự trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối huyện, thành phố, thị xã.

Phụ trách các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Các đơn vị thuộc khối Ngân hàng; Chi cục Hải quan Hà Nam; Cục Thi hành án dân sự; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh; thành phố Phủ Lý; huyện Lý Nhân.

Làm nhiệm vụ thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh​ 

ong vuong png.png

- Năm sinh: 1965

- Quê quán: Xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Luật; Đại học Công Đoàn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: nguyenducvuong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; tài nguyên và môi trường; công thương; khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; phát thanh truyền hình; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối tổng hợp; khối kinh tế ngành.

Phụ trách các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cục Thống kê; Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Hà Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; Viễn thông Hà Nam; Bưu điện tỉnh; Điện lực tỉnh; thị xã Duy Tiên, huyện Thanh Liêm.


4. TRẦN XUÂN DƯỠNG

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh​ 

anh-Duong.CT.gif


- Năm sinh: 1967

- Quê quán: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0912217964

- Email: tranxuanduong@hanam.gov.vn

- Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giao thông; doanh nghiệp và thu hút đầu tư; phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giáo dục, y tế, dân số; lao động, thương binh và xã hội, gia đình và trẻ em; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khối văn hóa - xã hội; khối doanh nghiệp.

Phụ trách các đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương bình và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản ý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam; huyện Bình Lục; huyện Kim Bảng.