Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gặp mặt người lao động đi xuất khẩu lao động thời vụ tại quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc

Thông tin lao động, việc làm  
Gặp mặt người lao động đi xuất khẩu lao động thời vụ tại quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc
Sáng ngày 21/8/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức gặp mặt người lao động đi xuất khẩu lao động thời vụ tại quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Yến - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cùng người lao động đi xuất khẩu lao động thời vụ…

IMG_6863.jpg

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Thực hiện thỏa thuận về đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc giữa chính quyền quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc và UBND tỉnh Hà Nam ký ngày 02/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2313/KH-UBND ngày 17/8/2018 về việc tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc năm 2018. Trong đợt này, có 13 lao động trên địa bàn huyện Lý Nhân được sang quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc lao động thời vụ về lĩnh vực nông nghiệp (thu hoạch, trồng trọt và quản lý hoa màu nông nghiệp) với thời hạn là 90 ngày.

IMG_6855.jpg

Người lao động đăng ký thông tin

Thông qua việc xuất khẩu lao động nhằm hỗ trợ, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, học tập, nắm bắt công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của Hàn Quốc để trở về phục vụ tỉnh nhà sau khi hoàn thành thời gian lao động thời vụ; góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh.

IMG_6882.jpg

Đại biểu trao hợp đồng cho người lao động