Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khoá XVIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khoá XVIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Chiều ngày 11/12/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố...

DSC_0114.JPG

Chủ tọa điều hành hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Qua kết quả 11 tháng và khả năng thực hiện tháng 12, ước cả năm 2019 có 23/28 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện duy trì tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH vẫn còn một số hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, đó là: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp…

Để chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, UBND tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; phát triển đô thị, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ đô thị toàn tỉnh đạt 37,15%; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng thuận cao với những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cũng làm rõ hơn những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế ở từng lĩnh vực. Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những lý do khách quan, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là do chất lượng tham mưu, sự phối hợp, sự chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành chưa đáp ứng được yêu cầu.

DSC_0117.JPG

Ông Phạm Sỹ Lợi -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020, là cơ sở quan trọng để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020 - 2025, đòi hỏi các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm về nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề còn khó khăn vướng mắc và tìm ra những giải pháp giải quyết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch của cả nhiệm kỳ.

DSC_0119.JPG

Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã phân tích và làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2020 thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, do vậy, chúng ta phải bứt phá trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể là cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời các dự án đăng ký đi vào sản xuất năm 2020; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi cho nhân dân; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường vùng Tây Đáy.  Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Tập trung tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế, chất lượng cao. Mở rộng và phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt theo mô hình trang trại và tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn. Huyện Lý Nhân và Bình Lục phối hợp với các ngành, hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp trên công nhận huyện nông thôn mới…

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu phát triển KT-XH, các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, những công việc đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các đề án trong chương trình công tác để tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, tạo tiền đề thuận lợi thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020./.