Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020
Sáng ngày 29/12/2020, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

IMG-7390.jpg
Các đại biểu dự họp báo

Dự họp báo có ông Vũ Đại Dương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương…

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực và ngày càng có dấu hiệu khả quan hơn. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2020 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 38.083,5 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất so với các năm trước, tuy nhiên vẫn là mức tăng trưởng cao thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,5% đóng góp 6,0 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 2,8% đóng góp 0,7 điểm phần trăm. Công nghiệp tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn là ngành chủ đạo đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của toàn tỉnh. Trong năm, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng trưởng 9,6% đóng góp 5,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Về cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 9,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 64,0%; khu vực dịch vụ chiếm 26,4%. Thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 69,7 triệu đồng tăng 8,6% so với năm 2019. Về vốn đầu tư thực hiện, ước tính năm 2020 đạt 34.619,1 tỷ đồng tăng 6,8% so với năm trước và bằng 57,7% GRDP. 

DSC_8109.jpg
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vũ Đại Dương thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020

Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 đạt 23.056,7 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là năm có tốc độ tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 tăng 3,94% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng chỉ số giá bình quân năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đối với tình hình đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 15/12/2020 số lượng doanh nghiệp đăng ký mới là 670 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.976 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 18/12/2020 trên địa bàn tỉnh có 1.026 dự án đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký 4.334,7 triệu USD và 139.048,9 tỷ đồng. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 nước đạt 10.278,0 tỷ đồng tăng 7,7% so với năm 2019 và bằng 110,8% dự toán địa phương.

Để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2021 mà HĐND tỉnh đã thông qua, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết liệt trong chỉ đạo, quyết tâm và đồng hành trong thực hiện. Trong đó cần tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trồng trọt; hỗ trợ cho chăn nuôi để đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn ngoài khu dân cư, ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững nhằm hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./.