Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022.

Theo kế hoạch, các tác phẩm báo chí tham gia Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông phải mang tính thời sự, có tính phát hiện và phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương và phạm vi cả nước. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông. Nội dung tác phẩm mang tính xây dựng gắn với chủ đề năm an toàn giao thông 2022 với nội dung xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thích ứng linh hoạt dịch COVID-19 với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông". Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày công bố Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022" đến 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Tác phẩm báo chí dự Giải thưởng bao gồm các thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, bút ký báo chí, ảnh… thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) của cơ quan báo, đài được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/10/2022. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 204/KH-UBATGTQG tại đây! ke hoach giai bao chi.pdf